Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hallingda1s fogderi. V 125 De elve, der har sit udspring i Hol, men falder i Laagen, er omtalt under Numedal . W Ustaelven vil blive omtalt under Ustedalen. “ Vande. I Hol er der talrige vande baade i dalen og paa fjeldene omkring. De største er: Øvre Strandefjorden 17,s4. km.2, D jupsvand paa fjeldene nord for Strandefjorden — en stor del af vandet hører dog til Aal — 26,so km.l’. Det er det største vand i amtet næst efter Tyrifjo1—den og Krøderen, det er større end Spirillen. Sundalsfjorden 2,2o km.2, Hovsfjorden l,ss km.2. Holsfjorden 1,s1 km.Z og Øljuvand vest for Djupsvand 3,ss km.9 Fisket. I Elvene og vandene er der godt fiske. Navnlig er Djupsvand et ypperligt fiskevand. Den fisk, som faaes i vasdragene er ørret, røie og sik, og hist og her abor. Ørretten skal være af en udmerket kvalitet j Myrer. Der er store myrer paa fjeldet sydvest for Strandefjor- den. Endvidere mellem Djupsvand, Buvand og O1sendvand og ved Varaldsettjern syd for Røduugen vand. Flere af myrene bruges dels til beite, dels til s1aatteland. De er bløde og vanskelige at passere. K0mmunikati0ner. Fra Aals grænser gaar hovedveien paa elvens nordlige side til Hols kirke. Herfra fortsætter den som bygde- vei, indtil den paa Berg bro gaar over paa elvens sydside. Den gaar dog straks efter atter over elven paa Bakke bro, og fortsætter nu paa vasdragets nordside til gaarden Skaro øverst i Sundalen. Herfra fortsætter den som privat kjørevei indtil 5 km. fra Strandefjorden. Den hele vei er gammel og tildels bakket. G Merkelige gaarde og steder I regelen medtages ikke andre gaarde end dem, hvor det største brug udgjør 5 sky1dmark og som altsaa skulde have en salgsværdi af henved 7 000 kr. eller mere. HOI. Hol betyder en rund høide. “ H ols kirke var oprindelig stavekirke og opført før 1327. Den blev nedrevet og en ny opbygget i l697. Den er en trækirke med 300 å. 400 siddepladse. I denne kirke er der rester af den gamle. Prækesto1en er anbragt ovenover alteret. Gaarde fra øst mod vest: “ Reinton (skreves i 1578 Rennthis). Skyld 14,sv. Største brug 6,s9. I 1604 en fjerdinggaard.