Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

124 Buskeruds amt. Paa sydsiden af dalen: Kirkedørnuten paa Hallingskarvet. ., 1960 m. Prestholtskarvet paa do. ...... 1930 » Raksteindalen sæter ved foden af do. . 996 » Bukkeholden sæter ved do. ..... 1 126 » 0ddenfjeld syd for Hovsfjorden . . . 1 223 ɔ f De høieste toppe ved Strandefjorden, Fjeldsenden, Kirkedørnuten m. v. ligger 900 a 1000 m. over fjorden. Længer— øst ved Hovs- fjorden er forskjellen mellem dalbunden og fjeldene langs denne ikke mere end omkring 600 m. Man ser imidlertid paa strækningen fra Holsfjorden til . Strandefjorden næsten overalt Hallingskarvets øst- lige parti med sin steile blaa væg og det hvide snetag indtil en høide af 1 400 m. over dalbunden. Dette gjør Sundalen til en af vore smukkeste dale. Ogsaa Sundalsfjordens omgivelser er eiendommelige og storartede med jevnt skraanende fjeldmarker i øst og nord, med snedækte toppe i vest, og med Hallingskarvet, der rager op over de nærmest vandet liggende fjelde, 6 å 7 km. i syd. Hallingdalselven Og dens tilløb. Hallingdalselven har et stridt løb i Hol og kan ikke roes udenfor sjøerne. Der er dog en kort Strækning ovenfor Hovsfjorden,“ hvor den løber stille. Den danner flere smukke fosse. Blandt disse kan nævnes: Skarafossen mellem Strandefjorden og Sundalsfjorden og D jupedalsfossen, en høi og smuk fos mellem Hovsfjorden og Holsfjorden. Den danner ogsaa en betydelig fos straks efter sit udløb af Holsfjorden. Den modtager følgende tilløb: Fra nord: “ Urunda. der kommer fra grænsen mod Bergens stift, gjennem- strømmer Djupsvand og falder i Hallingdalselven øst for Sundals- fjorden. Urunda har et vildt og fossende løb mellem Djupsvand og Hallingdalse1ven og skummer her frem gjennem en trang dal. Dens hele længde fra udspringet er 44 km. Dens vigtigste tilløb er Flaa- dalselven, der kommer fra vest. Fra syd: Skarvaaen, der kommer fra Hallingskarvet og falder i Hal- lingdalselven vest for Strandefjorden. Længde 1.1 km. Yngledøla, der kommer fra Hallingskarvet og falder i Strandefjorden. Længde 10 km. Evjuaaen, der ligeledes kommer fra Hallingskarvet og falder i Hallingdalselven øst for Sundalsfjorden. Længde 12,6 km. Den danner kort før den falder i hovedelven en høi og smuk fos, Evjufossen, i to lodrette fald, hvoraf det øverste er det høieste. I fiommen er vandmassen mægtig, og sprøiten af den skal naa helt — flere hundred fod — over paa den anden side af den trange dal. hvori elven løber. Naar vandmassen ikke er meget stor. skal man kunne gaa mellem fossen og den fjeldvæg, som den styrter udover. Man ser den som et bredt sø1Vbaand næsten den hele vei mellem Hovsfjorden og Sunda1sfjorden. Vasbygdelven i Urland har ogsaa lidt af sit løb og en af dens bielve et par af sine kilder i Hol.