Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C HallingdalsW fogderi. 1 17 I—IaI1î11gdaISeIVe118“IØbc Fogderiets hovedelv, Hallingdalselven, har sit udspring vest for øvre Strandefjord tæt ved grænsen af Eidfjord. Den gjennemstrømmer øvre Strandefjord, Sundalsfjorden, Hovsfjorden, Holsfjord, nedre Strandefjorden, bøier øst for Gols kirke af i sydøstlig retning-, gaar forbi Nes og falder ved Gulsvik i Krøderen. Dens vigtigste tilløb er 1) Usta, der kommer fra Hardanger, gjennemstrømmer Ustedalen og falder i Hallingdalselven sydøst for Holsfjorden, og 2) Hemsil, der kommer fra grænsen mod Bergens stift, gjennemløber Hemsedalen og falder i Hallingdalselven sydøst for Gols kirke. . HallingdalselVens hele længde, regnet fra udspringet til vas- dragets udløb i Drammensfjorden, udgjør 28O km.; dens Længde inden fogderiet udgjør 162 km. I—IaIIi11gdaISeIVeI1S fald inden fogderiet: Fra Strandefjo1—den til Sundalsfjo1—den — 7 km. — falder Hallingdalselven 219 m. eller . . . 31 m. pr. km. » Sundalsfjorden til Hovsfjorden — 9 km. — falder Hallingdalselven 141 m. eller . . . 15,v — .» Hovsfjord til Holsfjord — 2 km. — falder Hallingdalselven 49 m. eller ...... 24,s — » Holsfjorden til nedre Strandefjord —— 5 km. — e falder Hallingdalselveu 97 m. eller .... 19,5 — » nedre Strandefjord til Nes —— 46 km. — fal- der Hallingdalselven 278 m. eller .... 6,1 — » Nes til Krøderen — 40 km. — falder Hal-. i lingdalselven 28 m. eller ....... 0,v — Mindst er Hallingdalselvens fald, som man ser, i sit nederste parti mellem Nes og Krøderen, — størst i sit øverste mellem øvre Strandefjord og Sundalsfjorden. Fjeldpartierne. Fjeldpartiet vest og nord for Hallingskarvet, Fjeldsenden, Reinsfjeld, Blaabjergene og Skogshorn er et vildt skog- bart høifjeld med talrige snedækte toppe fra l 7O0 til henved 2 00O m. og forholdsvis dybe dale. Fjeldpartierne søndenfor mellem Reinsfjeld, Blaabjergene og Skogshorn i nord og Sangerfjeld, Dynafjeld og Nystødlefjeld i syd bestaar af tildels ganske flade fjeldmarker, der enten er skogbare eller kun bevokset med kratskog. De faa toppe, som findes her, er neppe over 1200 å 1 3O0 m. og naar intet sted over snegrænsen. Fjeldpartiet syd for Sangerfjeld, Dynafjeld og Nystødlefjeld og nord for Graagalten, Rensjøfjeld og Saabølfjeld i Nes er sterkt kuperet og opfyldt af smaahøider og smaadale med spredt løvskog og af og til naaleskog baade i dalene og paa høidetne. Søndenfor dette parti er der paa Vestsiden af dalen vildt høi- fjeld helt ind i Sigdal med toppe indtil 1 5OO å l 6O0 m.s høide. Det fortsætter paa Vestsiden af dalen fra Tromald og Flaa over til