Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hallingdals fogderi

=—

N Størrelse, grænser og udstrækning Hallingdal udgjør 5623,27 km.9 med 12 956 indb. Det grænser mod nord til Lærdal i Sogn og til Vang, Slidre og nordre Aurda1 i Valdres; mod øst til søndre Aurdal i Va1dres og til Aadalen og Norderhov paa Ringerike; mod syd til Sigdal og Nore i Numedal og mod vest til Ulvik i Hardanger og Aurland i Sogn. Det omfatter hele Hallingdalselvens vasdrag fra elvens udspring til og med den nordlige halvdel af Krøderen. Kun et par af Hallingdalselvens bielve har sit udspring og en væsentlig del af sit løb udenfor fogder-iets grænser, nemlig Ustaelven, der udspringer i Eidfjord i Hardanger, — og Mærkeelven, der ud? springer i Nora i Numedal. Alle Hallingdalselvens øvrige bielve har enten sit udspring inden fogderiet eller nogle faa km. hinsides dets grænser. Derimod ligger vandskillet mellem Hallingdal og Valdres saa langt vest, at flere af Bægnas bielve har sit udspri“ng i Hallingdals fogderi Dette gjælder ogsaa et par af Sogndalselvens bielve. De bielVe, der flyder til Laagen, men har sit udspring i Hallingdal, er omtalt under Numeda1. Enkelte af de elve, der falder i Sogne- fjorden, har ogsaa en del af sit løb i Hallingdals fogderi og et par tilløb derfra. Beboede grænder, der ligger ved den her omhandlede del af Hallingdalselvens vasdrag, men hører til andre fogderier, findes ikke. Derimod hører det øverste af Skurdalen, der ligger ved Laagens vasdrag, til Hallingdal, og det samme er tilfældet med enkelte gaarde, der ligger ved Storesjøen og Tisleifjorden i Bægnas vasdrag. NedSIagSdiStrikter. Af fogderiets hele areal indtager Halling- dalselvens nedslagsdistrikt 4 63l,2 km. 2, de øvrige tilsammen 990. Heraf falder paa Numedalslaagens 3I1,4 km.2, Bægnas 424,s km.2, Sogndalse1vens 8O km. 2, Lærdalselvens 7,4 km.2 og Vasbygdelvens i Urland 106,4 km.2. “