Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kongsberg by og sølvverk. 95 veien og.Barlindda1en til J onsknuten. Fra J onsknuten— gaar grænsenä i nordøst1ig retning til Bromyr i Jondal. Derfra følger. den Jon- dalselven og gaar saa over Laagen til Skinnaasknatten paa grænsen mod Flesberg. Den gaar derfra sydover paa Laagens østside øst for ryggen af SulufjeldW og over Kjennerud vand til Bombækken og- saa over Gomsrud tilbage til Kervika. Fabrikdrift. I Kongsberg findes der følgende Staten til- hørende fabriker: En smeltehytte, en vaabenfabrik —— den blev oprettet i 18l4 —-.og en mynt. Paa den sidste ’kan der daglig myntes indtil 40 000 stykker af mindre myntsorter. Mynten blev oprettet i“1628 og var oprindelig paa Akershus,Wmen— blev i 1686 flyttet til Kongsberg. Af private fabrikanlæg findes der en triko- tagefabrik, et træsliberi, et garveri, en luntefabrik,’ to dampsage, en vandsag, to “møllebrug og et ølbryggeri. — Byen har en kirke, som r nedenfor vil blive omtalt. Der findes desuden en metodistkirke, et bedehus for de lutherske fri- menigheder og en frelsesarmekirke. W “ e Kongsberg har en middelsk0le møde 1ati11— l og rea1Ii11je,. en elementær bjergskole til uddannelse af underordnede funktionærer ved verket, og en skogskole, begge oprettede i begyndelsen af sytti- aarene. Tidligere var der en latin— og realskole og et bjergsemi- narium. Latinskolen oprettedes i 17 l9, forandredes til kristendomS— skole i 1734; men blev atter latinskole i 1786.W W A Der er tre Store —h0teller, Vikto1—ia “ hotel; Bri1:annia“ hotel og Grand hotel. Viktoria hotel erAdet ældste, Grand hotel er nyt. Levevei. Af‘Kongsbergs i-mandlige befolkning er I05 optaget med handel, hvoraf 46 som selvstændige handelsmænd, 302 med fabrikdrift,r 288 med bjergverks— og hyttedrift“ og 258 med haand- verk og smaaindustri. Af kapitalister og rentenis“ter findes der 6 dog af fattiglemmer’ 14. i l W Formuen udgjorde1i W189O pr. individ“672 kr. og indtægten; 23O kr. W i “ “ W p DiSSentere. I Kongsberg var der 1ste januar l891W493’ dis- sentere. Af disse var 266 metodister, 89 hørte til de lutherske frimenigheder, 4 var reformert“e,“ 3’ baptiSter, 3’—hørte til retninger- med baptistisk eller metodistisk tilsnit, ?1 hørte til den romersk- ka-tolske kirke og W127 tilhørte ikke noget troessamfund. i FOIkOIIlæIlgdeIIS bevægelse “ Kongsberg var 1fsixí tid end af Norges største byer. Den talte-i-1769 8086 indbyggere.j Senere hen minkede den. ’ “ “ l