Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/86

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE OG VEIRLIGE’I’. 73 Ejeldberg. N. Nø. ø. Sø. s. sv. v. Nv. StiIle. Januar . . . 2 26 26 22 18 25 23 5 l5 Februar. . . 1 24 2O 18 4O 22 22 6 7 Marts . . 1 9 27 2O 4O 26 19 8 20 April . . . O 3 19 28 5O 23 l 1 4 11 Mai . . 2 18 41 25 9 12 11 l 1I Juni . . 2 54 29 l5 7 5 9 1 11 Juli .... O 47 46 13 24 14 12 1O 9 August . . . 4 46 45 43 2O 26 13 9 14 September . . 8 14 40 46 27 35 27 18 11 Oktober . . – 3 9 32 21 15 12 18 7 11 November . . O 3 37 34 10 28 25 1O 8 December . . 2 9 42 44 41 3 3 30 15 1 O Aaret . . . 2 22 34 27 25 22 l8 8 11 Tabellerne viser, at det paa kysten er de østlige vinde, fra nordøst over ost til sydost, som bringer regn, medens de vest- lige vinde er forholdsvis meget tørrere; det samme er tilfælde i det indre af amtet, hvor Dalen for østenvind har nedbørssandsynlig- heden 25, medens vestenvinden kun har 6. Helt anderledes er det i Røldal, hvor sydvesten ha-r nedbørs- sandsynligheden op til 58, medens østenvinden kun har 6. I tabel XIV er angivet gjennemsnitlig antal gange n0teret storm. Ved Fæ1–der sees sydlige og sydvestlige storme at være hyppigst, og december og januar samt september er de maaneder, hvori det stormer mest. Ved Torungen sees storme fra nordost og ost at være hyppige og dernæst fra sydvest. Fra Oktober til og med januar er tiden for de fleste storme. XIV. Gjennem-snitlig antal gange noter-ef stor-m. F(erder. N. No. ø, sø. s. sv. v. Nv. s11111. Januar . . O.2 0.2 O.o O.2 O.5 O.1 O.1 O.1 1.1 Februar . . O.o O.1 O.o O.1 O.o O.1 O.o 0.2 O.s Marts . . O.2 O.o O.o O.1 O.s O.2 O.o O.o 0.s April . . O.o O.o O.o O.1 O.o O.o O.o O.o O.1 Mai . . 0.2 O.1 O.o O.o O.o O.o O.o O.o 0.a Juni . . 0.2 O.o O.o 0.o O.o O.o O.o O.o 0.2 Juli . . . O.o O.o O.o O.o O.o O.1 O.o O.o O.1 August . . . O.o O.o O.o O.o O.o 0.2 O.o O.o 0.2 September . . . O.1 O.o O.o O.o O.4 0.å 0.s O.o 1.2 Oktober . . . O.o O.1 O.o O.1 O.2 0.4 O.1 O.o 0.9 November . . . O.1 0.2 O.o O.o O.1 0.s O.1 O.o 0.s December . . O.1 O.o O.o O.s 1.s 1.o O.2 O.o 2.9 Aaret . . 1.1 O.–: O.o O.o 2.s 2.9 O.–: O.s 9.4