Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

IX Kartet i 1naalestokken;mÖ1ÖÖ0 er den geogra1iske opmaalings. Paa kartet er navnene skrevet paa den ældre vis forskjellig fra bogens, der benytter den yngre matrikuls navne for gaardene At revidere og diskutere navne paa alle fjelde, dale og elve i amtet vilde være et 1ivsarbeide for en sprog- kyndig mand. De navne paa fjorde og elve, som professor Rygh har meddelt-, er be- nyttet, ellers er navnene mest karter-nes eller de benyttede kilders. Orthografien i viser og andre citater paa telemarksk maalføre er ved- kommende fo1–fatters: Aasens, Landstads, Bugges og Moltke Moes orthografi er beholdt uforandret, som jeg har fundet den. Bykarterne er rev-ideret af stadsingeniørerne i Porsgrund og Kragerø paa grundlag af Krums karter. Skienskartet er nyt, reducerct efter et nyt og stort kart af stadsingeniør J(m Hol. Til nye karter, optaget til brug ved disse amt-sbeskrivelser, er der ingen bevilling givet, hvorfor de karter, som foreligger, maa benyttes med den nødvendigste revision, og om at opmaale byerne fra nyt af for at faa med nybyggede gaarde og blive kvit de ne(lbrændte eller nedrevne kan der her ikke blive tale. Alle herredsbeskrivelserne og beskrivelserne af byerne i anden del har jeg med de angivne kilder selv redigeret, ligesom ogsaa de afsnit i første del, der for en væsentlig del maatte skyldes andre, er gennemgaaet og dels forkortet, dels forandret eller forøget af mig, saa at jeg nok faar bære det hele literære ansvar for de feiltagelser, som maatte være indløbne. Kristiania den 18de april 1900. Amund I–leIIand.