Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/566

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAL I–IUSHOLDNING. 553 bygger kr. 1063.90 og den antagne indtægt pr. indbygger kr. 156.00. Samlet be1øb af herredsskat og amtsskat ialt pr. indbygger kr. 9.90, pr. skatteyder kr. 37.48. De samlede Skatters forde1ing paa matrikulskylden og paa formue og indtægt stiller sig procentvis saaledes: Matriku1sky1den. Formue og indtægt. 18Vå å9.15 0Z 4o.8ð 0fo “ 1s84 39.12 » 60.88 » 1893 26.11 » 73.89 » 1894 23.98 » v6.02 » l895 24.11 » 75.89 » Tages amtsskatten ikke med, men kun heri-edsskatterne, er herredsskattens ud1igning i procenter fordelt saaledes paa matrik11l- skyld og formue og næring: Matrikulsky1den. Formue og indtægt. 1875 44.13 0Zo 55.87 0Zo l884 25.95 » 74.05 » l893 l8.50 » 81.50 » 1894 15.94 » 84.06 » 1895 15.35 » 84.65 » l896 l4.86 » 85.l4 » l897 l3.59 » 86.4l » 1898 l2.79 » 87.2l » Herredsko“m-munernes laanegj(eld beløb sig ved udgangen af 1896 til 702 742 kr. samt en dengang endnu ikke afbetalt rest paa vedtagne jernbanebidrag, 11 6O0 kr. Deraf er i 1896 som nye laan optaget 102 693 kr., hvoraf i Bamle 4O OO0 kr., Nedre Telemarken 21 150 kr. og i Øvre Telemarken 41542 kr. Af laanegjælden skyldes til oplysningsvæsenets fond 1 36 409 kr., til banker 489 98O kr., til obligationens ihændehaver 37 500 kr., til private 82 953 kr., samt til huslaanefondet 5900 kr. Herredemes formue var i 1896 opgivet at være i udestaa- ende kapitaler 119081 kr., i kommunelokaler 69 220 kr., ikirker og kirkegaarde 859 800 kr., i jordegods tilhørende kirkerne 50 O80 kr., i andel i præstegaardsbygninger 137 580 kr., i klok- kergaarde 67 550 kr., i skolehuse og lærerjord 511559 kr., i lægds- og fattiggaarde 143 623 kr., i lægebo1iger 10000 kr., i andre faste eiendomme 14 650 kr., i andre aktiva 21000 kr., alt i alt 2004143 kr. Ved udgangen af 1896 var det alene Gransherred herred, som ingen 1aanegjæld havde at afdrage eller forrente.