Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/552

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 539 Ved kgl. resolution af 23de Oktober ]875 dannedes et brygge- afgiÞft.S;fond. Ved resolution af l1te juni 1892 er denne resolution af 23de Oktober 1875 om opkrævning af afgift af dampskibe og sei1fartøier til dannelsen af bryggeafgiftsfondet gjort gjældende ogsaa for vasdraget fra Ulefos til Dalen. Afgiften er nedsat til 2 øre pr. ton for de første 40 ton, 1 øre for hver følgende ton, dog saaledes at mindste afgift er 50 øre, alt for hver gang slu- serne ved Løveid passeres. Den tidligere afgift var henholdsvis 4, 2 og 70 øre. I 1895 vedligeholdtes for fondets regning følgende brygger ved Norsjø, Hitterdalsvatn og Bandaksvatn: ved Notodden, Gy- ving, Hjukse, Hem, Nautsund, Sand, Farvolden-Kulhuset, østre og vestre Akkerhaugen, Aslaksborg, Gvarv, Aarnes, Gurstad, Sand- nes, Galten, Ulefos, Grønstein, Stenstad, Hjelset, Berjan, Dalen, Triset, Kirkebø og Bua. Fyre. Amtet har et fyr af 2den orden, –YOI)lj‘l’llZ(lIl(l jyr. Andre større fyre er: Langetangen (4de orden), 1Stavs(1ngen (5te orden), Strømtangen (6te orden) og Kragerø havnefyr (4de orden) Disse fyre brænder hele aaret undtagen Kragerø havnefyr, som kun brænder fra 1ste september til 3Ote april (undtagen naar farvandet er islagt). Desuden er der 15 fyre af 7de orden eller fyrlamper, hvilke brænder fra 15de juli til 31te mai (se pag. 54O–541). L0dSVæSe11. Der er i Bratsberg amt 4 lodsoldermandskaber, Langesunds med 3 stationer, Breviks med 1 station, Porsgrunds med 2 stationer og Kragerø med 2 stationer. Langesunds lodsoldermandskab har mærket Langesund, eller forkortet Lngsund. og tre stationer. Langesmads eller 1ste station omfattes af linjer, trukne fra Mejulen til Esevarden, derfra til Eikstranden, videre til den nord- ligste pynt af Siktesøen, og derfra til den nordvestlige pynt af Fugløen. Lodsningsdistriktet: Lodserne skal kunne lodse gjennem alle løb og til alle havne i farvandene vestover fra en linje fra Svenør fyrtaarn til Hummerbjerget, og indtil en linje fra Stangholmen udenfor Kragerøfjorden over Rabbetangen til den østligste pynt af Taatø og nordover til bunden af Hellefjord; dog saaledes, at Langaarsund er det nordligste løb, hvorigjennem der skal kunne lodses til Kragerø og Hellefjord. Op mod Skien lodses til tvers ud for Porsgrunds toldbod. Helga-oC*ns eller 2den station omfattes af linjer, trukne fra den nordligste pynt af Fugløen til den nordligste pynt af Siktes- øen og derfra over den nordligste pynt af Haaøen til fastlandet.