Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/524

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMII)LER. 51 I Opgave over trajik, indtægter og udgiJ“ler: Drammen-Skienl)anen med side1injer. l W ’ W Antal A11m ten “ . Dri1“tsaar. reisende. ll-;§d1:agt- Indtægter-. Vi Udg1ft-er. Over-slmd.

 I Kr. x1–. Ex-.

(FYaÏA28ll188l-1882– 202055 1184ö 201696 1882 1883t 446107 ‘ 42000 1883 1884 531442 Ö9400 1884 1885? 527614 ö4648 1885 1886„ 511251 58519 1886 1887* Ö2o42s å40Ts 1887 1888? 493971 64191 188s 1s89)l:3434:31 60o?2 l889 1890* ð92313 619ð8 1890 1891’ 634]50 58ð14 l89] 1892“ 707368 ö7616 1892 1893 H 703810 ôe9T0 1 Om 1 Om * 741938 ä44o-F 762631 ó9221 819071 66468 887609 70836 1011091 9ö033 Prqjekt()re(le bane-r. Der er fremkommet projekter til bygning af nye jernbaner, der fører gjennem Bratsberg amt, særlig saa- danne, der skulde føre til Vestlandet og derfor oftest betegnes med navnet Vestlandsbaner. Her er flere projekter, som er be- nævnt Breviklinjen, Landsmarkli11jen, Dolvalinjen og Nisserlinjen; de skal korteligen nævnes med bemærkning, at der for Lands- mark1injen og Nisserlinjen ogsaa er andre alt-ernativer end de her nævnte. Breviklinjen. Der har været foreslaaet en linje vestover fra Brevik, nærmest en kystlinje, hvilken af forskjellige grunde be- tragtes som opgiven. Breviklinjen var projekteret i en omtrent ret, kun svagt indover landet buet linje til Bøi1estad paa Arendal-Aamlibanen med korte sidelinjer til Tvedest1–and, Risør og Krage1–ø. .L(l)ld-8“))l(H’kZ“íl(j(’]l ha-r, ligesom de øvrige alternativer, sit ud- gangspunkt paa Skollenborg –- station paa Drammen – Kongs- bergbanen, syd for Kongsberg. Linjen gaar først i vestlig hoved- retning til grændsen mellem Bratsberg og Buskerud amter, bøier saa af mod syd og kommer ned ved Hjuksebø, hvorfra den følger Hitterdalsvatns østre side, gaar saa over Sauerelven og dreier bort til Gvarv. Derfra fører den, atter i syd1ig hovedretning over Baksaas i Hollen ind i Landsmarken og videre til Neslands- vatn i Drangedal, hvorfra den fortsætter mod sydvest gjennem