Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/502

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
489
BEFOLKNING.


12te januar kaldes midvetter eller mevet.

Midvinterdag, Høggenatten, betegnes paa primstaven med en del smaaprikker (18), der skulde forestille sneflokker. Da ruller vinteren over ryg, sagde man.

Naar vinteren æ hælvlien, snur bjønnen seg paa hi sia.

13de januar, tjuganddagen.

Tyvende dag jul, betegnes paa primstaven med en klokke, fordi da ringes julen ud (19); stundom og med et omvendt horn, thi da var julen ganske forbi og alt øllet, ogsaa det sidste, opdrukket.

Den 20de januar, Fabiani og Sebastiani dag, kaldes hos os Brødremesse, skjønt Fabian og Sebastian ei var brødre. Fabian var en romersk biskop, og led døden under Decius 250; Sebastian dermed en tapper krigshøvding, der paa keiser Diocletians befaling først blev bunden til en pæl, for at ihjelskydes med pile; men da han ikke døde deraf, blev han pisket ihjel, aar 302. Deres dag betegnes paa primstaven med en økse, fordi paa den dag skulde evnetræ hugges, eftersom saften da begyndte at stige fra roden op i stammen af træerne.

Den 23de januar, Paalsmess ogsaa kaldet Paal skyttar eller Paal med bogjen, var dagen, da apostlen Paulus eller, som han da hed, Saulus, blev kristen. Paa primstaven betegnes den med en bue (2O), fordi almuen troede, at den Paal, hvis minde da høitideligholdtes, var en krigshelt og bueskytte kaldet: Paal skyttar eller Paal med bogjen, der krigede om formiddagen, men holdt eftermiddagen hellig. Er det paa denne dag klart veir, saa længe, som man behøvede for at stige paa eller af en hest, fik man et godt aar.

1ste februar. Brigida var en irsk helgeninde fra det 5te eller 6te aarhundrede.

2den februar eller Kyndilsmess var den dag, paa hvilken jomfru Maria antoges at have holdt sin renselsesfest efter Christi fødsel, Lucas 2, 22.

Kyndelsmesse kommer af det latinske festum candelarium eller candelaria, fordi man da indviede de hellige kirkelys (candelæ); den betegnes paa primstaven med en flerarmet lysestage. (21).

«Drype dæ av takje om kyndelsmessdagen, om dæ so bare æ tri dropar, saa ska dæ bli en tileg aa go vaar.»

Til kyndelsmes skulde halvdelen af korn og foder endnu være i behold.

3die februar. Blaasmess, Blasiusmesse opkaldt efter Blasius, biskop i Sebaste i Armenien, der led martyrdøden under Diocletian ca. 302. Af ligheden med navnet Blasius og at blaase opstod det sagn hos vore forfædre, at hvis det blæste meget den dag, skulde hele aaret blive vindigt. Fiskere og sjøfarende turde