Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

28 BRATSBERG Amt 1 Høiderne over havet er saaledes fordelte efter O. .7i. Bro(“hs statistiske aarbog.– l“3ä §8:§8 §ä§§–: sj1s; Wɔs 1:. La W: 1;1C êslëæ l hrr. gaa §ðɔ l gå l 8–c ɔIɔ W W å l H – in l –sak W m l 8T 8§ i så så == så s§ ve §V sÖ 2“ Så så les

  • E å§ §Z§ Så §Z.å3 E–S §s

äee sî- – .:. –s s text –’ s; H;1:?““* l km.’ km.’ km.’ km.2 km.’ km.’ g km.’ Bamle fogder-i ....... 930 680 550 220 W “ Nedre Telemarken fogden-i . “00O ö60 47O 9O 40 20 l øvre Tc1c111a1–1(c11 r0g(1c1å ’:36o 1470– 189o 242o ’:3420 . 94o ï mo

     1 så-“ W1–W   s s      

BratSl)erg amt ...... l 1890 2710 ] 29l0 l 273O:l46O 960 l2O hvilket udgjør i procenter af arealet: ét O ’o l 0,lo l 0Z0 l ftA ’0 0] O 0v“0 W 0r0 Bam1e f0gdeI’i ....... . 39 29 23 9 V l Nedre Telemarken fogderi – 34 l 31 27 5 2 1 0vre Tclemarken fogderi E 3 [ 14 ’ 18 I 23 E:32 9 l 1 1B1–x1x.C;11cxg amt ...... 14 G 18 so; 18 2:3 K e í 1 Hele 189O km.’ skulde efter dette ligge under 5O0 fod over havet; hele amtet har dog kun 382 km.2 ager og eng, hvilket skyldes den store udbredelse af tungtforvitrelige bergarter som gneis, kvartsskifere og granitiske bergarter. Øen Der er, som før berørt, i Bratsberg anit 507 øer med et samlet areal af 48.2 km.Ë–’. Disse øer og deres area1 er saa- ledes fordelt paa herrederne: Antal øer og deres areal.– Antal Samler areal. Skaatø . . 254 33.1 km S Sannikeda1 . . 9 l .1 » Bamle . . . 163 5.1:1» Solnm . . 15 O.1 » Gje1–pen . 1 O.s » Eidanger . 65 8.6 » 507 48.2