Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.KN1NG. 393 ikke ogsaa udflytninger i de sidste aar, i forbindelse med ud- vandringen, yderligere skulde have bidraget til at standse folke- mængdens forøgelse, hvad den visselig har. I byeme er overskud af fødte 1621 og antallet af ud- vandrede 1033, og Saaledes skulde folkemængden i byerne i fem- aaret være forøget med 588 mennesker til ialt 22 994. Ind- flytninger til byerne i 1891–95 har yderligere forøget disses folkemængde, saaledes som de kommunale tællinger viser. Familien hu8e. Amtets hjemmehørende befolkning var 1ste januar 1891 fordelt paa 15 306 beboede huse i alminde1ighed, hvoraf 12 221 huse i bygderne og 3085 huse i byerne. Af disse 15306 beboede huse i almindelighed var 11831 almindelige vaaningshuse i bygderne og 2 915 almindelige vaa- 11ingshuse i byerne, i bygderne med gjennemsnitlig 5.71 ind- vaaner pr. hus, i byerne gjennemsnitlig med 7.34 indvaaner pr. hus. De almindelige vaaningshuses beboede sidebygninger og ud- husbygninger var i bygderne 338 med gjennemsnitlig 2.44 ind- vaaner og i byerne 130 med gjennemsnitlig 5.00 indvaaner pr. hus. Af huse med særskilt bestemmelse var i bygderne 45 beboede hovedbygninger og 7 beboede side- og udhusbyguinger med gjennemsnitlig 25.72 indvaaner pr. hus, i byerne 38 beboede l1ovedbygninger og 2 beboede side- og udhusbyguinger med gjennemsnitlig 8.8 indvaaner pr. hus. Amtets i landdistrikterne hjemmehørende folkemængde 1ste januar 1891 69 628, var delt paa 16308 husholdninger, deraf familiehusholdninger bestaaende af 2 eller flere personer l3 585 med 66 817 personer, 32 812 mænd og 34 O05 kvinder; logerende og andre enslige personer var 1696 mænd og 1020 kvinder; i 7 særskilte indretninger og anstalter med 7 ekstra husholdninger var 38 mænd og 57 kvinder (Skaatø 1, Solum 3, Seljord 1, Laardal 1 og Vinje 1). . Kjø1l, alder Og ciViISta11d. Af amfets 1ste januar 1891 tilstedeværende befolkning var 44 3l6 mænd og 47 094 kvinder; af den hjemmehørende befolkning 45 O74 mænd og 46 96O kvinder. I procenter kan dette udtrykkes saaledes, at der for hvert 1O0 mænd, der paa tællingstiden opholdt sig i distriktet, fandtes l06.3 kvinder, medens der paa hvert 1OO mænd, der havde sit hjem i amtet, faldt 104.2 kvinder. Der var 758 mænd fra- værende og 134 fremmede kvinder tilstede.