Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/261

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

248 BRATSBERG ‘mT. takserede skoges areal, kubikmasse og tilvækSt pr. hektar. Den forefundne kubikmasse fordeles paa 2 klasser, tømmertræer og tømmeremner, og tilvæksten angives særskilt for hver klasse. Til bestemmelse af kubikn1assen er optaget prøveflader, der skulde repræsentere gjennemsnittet af skogens træforraad og gjennem- snittet af træernes tilvækst. Alle de træer, Som (barken fra- regnet) holder 1O cm. i brysthøide (: 1.3 meter fra roden) og (lerover, opmaaltes, og gjennemsnitslængden bestemtes. Alle træer paa 20 cm. og over henførtes til klassen tømmer-træer, – under det-te maal til tømmeremner. Tømmerklassen svarer omtrentlig til 12 alen 6“ og derover; tømmeremnerne er træer under an- førte maal nedover til smaa props. Der er takseret i Bratsberg amt 1562.3 hektarer produktiv skogmark i Gransherred og Hjartda1 samt i Solum. Kubikmassen udgjorde: Af tømmer-træerne pr. hektar m.8 18.36: 59.5 kubikfod pr. maal. » tømmeremnerne » – » 35.24 = 114.l –-»–- Ialt m.3 53.60:–- 173.6 kubikfod pr. maal. Dette gjør henholdsvis 34.3 pct. temmertræer og 65.7 pct. tømmeremner. i Den fundne tilvækst udgjør: Tømmertræerne pr. hektar . . . m.3 O.68 Tømmeremnerne » – .... » 1.32 Tilsammen m.3 2.00 Dette omsat i kubikfod pr. maal udgjør: Af tømmerklassen . . . kbfd. 2.20 » tømmeremnerne- ...... » 4.26 Tilsammen kbfd. 6 .46 eller henholdsvis 34 og 66 pct. af tilvæksten. Af de takserede skoge ligger 2 i Øvre Telemarken, Grans- herred og Hjartdal, 2 i Nedre Telemarken i So1um. Tilvæksten særskilt for skogene i Gransherred og Hjartdal samt Solum var: Tilvækst i m 9 pr. hektar. Af tømmer-træer. Af tømmer-emner. Tlls. C Gransherred og Hjartdal 0.57 1.18 1.75 Solum 0.78 l.45 2.23