Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/256

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S1(oG 0G m-nEB. 243 følgende dimensioner: Høide 22.9O m., stammens Omfang i brysthøide 3.39 m. og kronens diameter 18.51 m. Ved Kviteseid gamle præstegaard staar en lind, som ikke ha-r nogen synderlig høide, men hvis stamme holder over 7 m. i omfang. Ved gaarden Tr12set i Laardal præstegjeld staar en løn (acer platanoides), hvis alder i 1861 blev opgivet til 65 à 70 aar. Træet var da 18.82 m. høit, og stammen holdt i brysthøide 3 m. i omfang. I en høide af omtrent 3.1 m. deler stammen sig i tre mægtige grene, der danner en usædvanlig løvrig krone, som holdt 15 m. i diameter, og dette viser en ualmindelig hurtig vækst. Som eksempel paa en ualmindelig hurtig vækst kan nævnes følgende: I Porsgrund blev der 1845 plantet en løn, som var omtrent 1.88 m. høi, og i august 1887 havde dette træ følgende dimensioner: Høide l5.05 m. og kronens diameter 17.25 m.; Stammen, som er 2.82 m. høi, holder i brysthøide 1.77 m. i omfang. p SlI0g(§1lGS areal. Af Bratsberg amts samlede areal 15189 km.2 antages 5673 km.2 eller 37.3 0Zo at være skogdækket. Mellem fogderierne er denne skog fordelt omtrent saaledes: Skog i Ole af Skog i km.Y fogder-iets flade- in(lhol(1. ’ Bamle ..... . 1 726 72.0 Nedre Telemarken . . . 1 170 62.7 Øvre Telemarken . . 2 777 25.3 Amtet ....... 5673 37.3 Paa herrederne er skogen overmaade uregelmæssig fordelt med hensyn til areal, ligefra ])rangedal med 764 km.2 til Skaatø med 40 km.2 skog. e Ligesaa er skogen saare uregelmæssig fordelt, hvis man sammenstiller skogens areal med herredets areal. Medens der er herreder, af hvilke over 7O 0Zo er skogdækket, er der andre, hvor ikke mere end 1O til 20 0Zo er skogdækket, og i Rauland er kun 2.4 0Zo af arealet skog. Det er herrederne med de store høifjeldsstrækninger, som har mindst skog i forhold til arealet, og omvendt er det de herreder, der ikke naar nogen betydelig høide over havet, som har det største skog-dækkede areal, naar dette sammenlignes med herredet. Fordeles skogen paa hvert individ inden herredet, saa blir rækkefølgen atter en anden. Her kommer Nissedal og Fyresdal først med hele 323 og 291 maal skog pr. individ, medens dette areal i Skaatø synker