Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/229

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

216 BRATSBERG AMT. rene, som man her sielden malker; dog havde jeg i nogle Aar af mest Engelske Faar over 6O.» IVille skriver fra Seljord, at «et norskt Faar i det høieste kan give 2 Skaalpd. (1 kg.) grov Uld, og veier 2 Lpd. (16 kg.), derimod bær et Engelsk 4 Skaalpd. (2 kg.) fiin Uld, og veier 5 Lpd. (4O kg.) GjedPholdet er gaaet tilbage, ifra aaret 1875–90 dog ikke saa meget for Bratsberg amt som ellers, idet formindskelsen ud- gjør 1O.4 procent mod 15.5 procent for det hele rige. SVî1lɔ Antallet af svin er i Bratsberg amt ifra aaret 1875–-90 steget forholdsvis stærkt, idet tilvæksten udgjør 3l.2 procent mod 19.5 procent for det hele rige. Der angives i 1891 den 1ste januar at have været 4329 svin i Bratsberg smt. Foruden de vinterfødte svin holdes der af mange sommergrise (som de kaldes); disse kjøbes som unger om vaaren og slagtes før jul.– Disse grisunger hidføres dels fra andre steder i landet og i kystegnene dels fra Sverige og Dan- mark. i Det maa her erindres, at tællingen af svinene er foregaaet 1ste januar, saa tallet kun angiver de vinterfødte svin, mens de fleste griser slagtes før jul. Antallet af de i amtet holdte svin er vistnok det seksdobbelte af antal viuterfødte svin. Der er bragt i forslag oprettelse af 2 avlscentrer, et for Yorkshire- og et for landsvin. Svineholdet er tiltaget adskilligt i Gjerpen, Solum, Skaatø, Drangedal, Hollen og Bø. R01lɔ De tamme rens(lyr udgjorde efter tællingen i 1890 i Bratsberg amt 1671, deraf 3O0 i Tinn, 333 i Vinje og 1031 i Rauland. Dette antal er nu visseligen meget forøget, og det hænder, at der slagtes op til 1000 dyr om aaret. s Et slagtet rensdyr med hud koster i Kviteseid 15 kr., større dyr op til 20 kr.; i den officielle Statistik angives værdien til 23 kr. i amtet. Fjærkræavl Og biaVl. Der var i Bratsberg amt, bygderne og byerne, den 1ste januar 189l følgende hønsehold eller fjær- kræhold: Høns. . 37 427 deraf i byerne 4558 .Ender . 341 –»– 95 Gjæs . . 122 –»–- 31 Kalkuner 168 –»– 33 Dette tal er vistnok siden hin tid betydelig forøget, idet hønseavlen i Bratsberg amt har gjort ikke ubetydelige fremskridt,