Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]88 BRATSBERG AMT. Det gjennemsnitlige forbrug af kornvarer af befolkningen ovenfor Løveidkanalen har efter dette været 171 30O hl., hvilket fordelt paa befolkningen giver 4.32 hl. kornvarer pr. individ, hvilket efter en vægt af 7O kg. pr. hl. giver et forbrug af 302 kg. kornvarer pr. individ. Efter det statistiske bureau har det gjennemSnitlige forbrug pr. indvaaner i riget udgjort 271.68 kg. kornvarer. . I disse tal er indbefattet den mængde kornvarer, som med- gaar til kreaturføde. A Kornavlen i Bratsberg amt ovenfor Løveidkanalen er 64 Ole af behovet og indførselen 36 0Z’0. Wille regner i slutningen af forrige aarhundrede 3 tønder korn eller 4.1ö bl. pr. individ. Kornforbruget synes efter dette at have været det samme eller endog noget mindre i forrige aa-rhundrede, da Wille i sin beregning –intet afdrag gjør for udsæden; sandsynligvis bruges nu korn mere til fodring af kreaturer end tidligere; thi man skulde jo vente en betydelig nedgang i kornforbruget ved det omfang, dyrkningen af poteter har taget. Efter Wille (1786) var der i Seljord: Agor L’dsæd Av1 maa1. tdr. korn. tdr. Seljor(l hovedsogn . l56O 40O 2550 Flatdal ..... 860 224 l 54O Aamotsdal . . . 64O 165 1 160 3 060 789 5 250 = 1097 hl.:: 7 296 hl. Wille regner 3 tønder korn pr. individ, og da der i Seljord da var 2 160 menneSker, saa regner han, at der ud.fordres 648O tønder (9005 hl.) korn, og der skulde da kjøbes 1280 tønder (1 709 hl.). Nu er der i Seljord 420O maal ager med potetagrene. Udsæden af korn i Seljord er l073 hl., hvad der med foldigheden 8 giver 8584 hl., og folkemængden i Seljord er nu 3 l20. Det sees hera-f, at kornavlen i Seljord er tiltaget med om- trent 1 3O0 hl.; men saa er ogsaa alle potetagrene komne til, og folkemængden er forøget med 960 individer, hvorved er at be- mærke, at nogle gaarde ved Møsstranden tidligere hørte til Seljord. I(ornvarer og poteter ført gjennem sluserne ved Løveid fra og med 1886 til og med l898: