Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. “ 163 [Bielve til Nidelve11, Aamdalselven, før den falder i Vraavatn, ei-: I Skrevatn (Aamdalselven) udmunder i Fyresdal to lige- løbende bækkedrag; det nordøstligste kommer fra det paa Kviteseid grændse liggende Ry(lningsvab1, det andet fra det i egnen mellem Maaberg- og Roanfjeldet liggende Maab(1rgvatn; begge løber i nord- vestlig retning.] Vraavafn 245 m. o. h., er 2O.s km.2, 16 km. langt og 2 km. bredt; det ligger helt i Kviteseid herred. Vraavatns sider er skogbevoksede, og der er ved dets bred(ler adskillige vel be- byggede gaarde. Vraavatn optager foruden Folsetaaen kun smaa bække. Fra Vraavatn strømmer elven mod Nisser; den danner først et mindre vand, kniber sig atter sammen til elv og gaar saa ud i Nisser, 243 m. o. h. Mellem Vraavatn og Nisser har elven kun en længde af ca. 3 km. og et fald paa 2 m. Dette er væsentlig samlet i den saakaldte SZ()f-9fY’øMlW, straks nedenfor Vraavatn, med lidt over l m. fald, hvilket benyttes til at drive en mølle og et sagbrug paa elvens høire bred. Nedenfor denne ligger Nordbøs-fl-ømmea med ca. O.s m. fald i flom, men uden mærkbart fald ved lav- vand, saa kommer Va(Zet med neppe 0.Ö m. dybde ved laveste vand, Rohol((;rund(Zn, Bukøgr1mden med neppe O.2å m. dybde og endelig Smaastrøm-men Fal(let i disse stryg, der ved laveste vand er størst, forsvinder næsten ganske i flom. I elven mellem Vraavatn og Nisser er en sluse med 2 m.s høide, ved hjælp af hvilken farten fra Vraavatn til Nisser blir mulig med smaa da1mpskibe. ’ Nisser i Kviteseid og Nissedal herred ligger 243 m. o. h., er 80.1 km.2 stort, har en længde af 36 kn1. og en bredde af 3.Ö tfl 4 kun Vandet har retning fra nord mod syd; det ligger mellem fjelde, der tildels falder steilt af mod sjøens bre(lder; de lavere dele af fjeldene er skogbevoksede. Fjeldet naar paa Vandets vestre bred paa et par steder nær lige ned til stranden, langs den østre bred er en smal bakkestrimmel, egnet for opdyrkning og bebygning, og denne side af vandet er derfor langt mere be- bygget end den anden. Fjeldene omkring Nisser er høiere end omkring Vraavatn. Der er endel øer i vandet. Med sin store flade og sine bratte fjeldvægge har vandet paa sine steder et vildt, trist udseende. I den nordlige del er fjeldene bratte og høie, saaledes HegeJ)el(l (1050 m.). Under dette gaar ind en liden bugt, hvor Horg(1el1)(–n har udløb. Ved þËjone blir Nisser smalere, men udvider sig saa igjen til sin tidligere bredde.