Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

134 BBATsBERG AMT. I elven ca. 1 km. nedenfor Flatdalsvatn ligger Eisandj’os, og straks nedenfor den bøier elven af i en spids vinkel og danner her det saakaldte Satahul, idet den fremdeles gaar som fos. Eisandfos, der har omtrent 7–8 m. fa1d, er ved en klippe delt i to løb. Ved foden ligger et skjær eller fjeldstykke, mod hvilket tømmeret hinder sig undtagen i høit vand, og da holdes det tilbage i gryden. I Satahul1et er elven smal mellem tildels overhængende fjeld- vægge. Paa sine steder var bredden ikke mere end 5 m. For i nogen grad at hjælpe paa den besværlige flødning er der foretaget forskjellige arbeider i Vallerelven, som er smal, dyb, sti-idtstrømmende og ikke kan vades. VallerelVen falder ud i Seljordvatn. S(i’UO)’(Z‘U(IfIl er 18 km.2 stort, 14 km. langt, og ligger i en høide af l18 m. o. h. Vasdraget forlader Seljordvatn under navn af Ei-ik.9fei1:elven, som en temmelig dyb aa med en midlere bredde af ca. 6O m.; straks efter udløbet af Seljordvatn gaar den ind i Bø herred. [Tilløb til l1ovedvasdraget i Seljord herred er: Fra vesfsi(l(1n.– Valaa, der fra det paa grændsen mod Vinje liggende Hov- vafn gaar sydover ud i det paa sydsiden af Rustfje1d liggende Gør-ar“c“atn, løber fra dette østover ud i Aamotsdalselven, op- tagende paa Sin vei flere fjeldbække fra de omgivende vilde fjeld. 2lIam:døla er 1S1mdsbar1m;af)as (7.4 km.2 stort) afløb i nordøstlig retning ned gjennem den Skogbevoksede Manndal. Ki1Pl()aa(»“ er en fjeldbæk, som i sydøstlig retning gjennemstrøm- mer Kivledalen; den falder ned gjennem det overordentlig dybe, trange og af lodrette fjeldvægge dannede gjuv nær gaarden Groven. Den falder i Vallerelven straks nordenfor hovedkirken. Byg(Z(1raaem (S(’(]“()I’(f-9(l(l(’)l) kommer ind fra Kviteseid herred, gaar østover langs foden af Skorvefjeld og falder i Seljordvatn straks søndenfor gaarden Nes. Den er dyb, har et jævnt og roligt løb, men kan ikke vades. Fra G–S’t8f(Z(’II optager Seljordvasdraget: KroksefelWc:m har sine kilder paa grændsen mod Hjartdal i Brattefjeld, gaar i sydøstlig retning gjennem Svar-tdalsheia og for- ener sig med hovedvasdra-get ved F osseim gaard. Grmme kommer ind fra Hjartdal herred og gaar v.s.v. gjen- nem Grunningdalen. Den ha-r et roligt løb og ikke liden vandmængde, men kan paa mange steder vades. Den falder udi Flatdalsvatns søndre ende.] Erikstein- eller Bøelv(–aa kommer som nævnt fra Seljordvatn i Seljord og gaar ind i Bø herred med østlig hovedret11ing mellem