Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/114

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. IO] Norsjø optager, som nævnt, i sig ti1løb fra mange af de telemarkske vasdrag; disse tilløb, Saue1–elven fra Hitterdalsvatn, Bøelven fra Seljordsvatn og Eidselven fra Flaavatn, Kviteseidvatn og Bandaksvatn, skal senere nærmere omtales. [Her skal kun nævnes et par smaabække, som falder ud i NorSjø: Bræ)maelv og Graverelven er to sn1aaelve paa NorSjøs øst- Side; den første kommer fra Mjøg(=Uern paa g-rændsen mod Sande og falder i Norsjø ved gaarden 0psal; den sidste lidt længere mod øst falder i Norsjø forbi pladsen 0lsdal. Strøget mellem og paa begge sider af disse elve er nogenlunde dyrket og beboet.] Farelæ.?m er afløbet for Norsjø, og den danner i Solum herred t1l IbZ(]8f7øD2 hvor der før elven kanal1Seredes var et lidet fald, som benyttedes t1l et mindre møllebrug Dy bden 1 Elg-strømmen var ved lavt vande liden og bunden storst( net Fra Elgstrøm ned til H jellevatn ved Skien var strømmen svag. I Skiens by og paa grændsen mod So1um –dÆJJ1ergjFarge;lggn nær udløbet de tilSam C “ “ “ gaar saa paa grændsen- mellem S–olum og Gjerpen med ringe fald . y. “ “ ‘P a – ’ “ s ‘ . ‘ ( „1 – ’ I 1 Hr .“vatn (4.4 m. o. h.) og ved ud1øbet af Hje1levatn fossene ])am os og KZosf()“)Zfbs, hvilke –ÊWJ(ler’ udg mi a-Rr;;(gg(?c’(1ZZ2,=:S–g)n1“–g“1; .Sl;–ie-ns H–-C havn. ør elven kana1iseredes, var her ogsaa en tredie fos, Langg?1)s.S–m, som nu er optaget af SluSer fra Skiens havn, Bryggevatn, og op i Hjellevatn. Længden af Farelven fra u(lløbet af-S–oråjø til Skie1is-havn er –5.6 km. D D–L L“D D Det hele fald paa den 5.s km. lange Strækni11g mellem Nor-sjø og Bryggevatn varierede før reguleringen af Norsjø fra 18.2 til l3.s m. Straks nedenfor Skotfossen søgte i flomtiden en del af vandmassen afløb gjennem den saakaldte FiskPfCasa. I1ifle- og Sforehølen og videre gjennem B(ev(*r- og Rjøm;fo.S–s1W Samt il[eierelven, og forenede sig atter med hovedvasdraget ca. Ve km. nedenfor Norsjø. De bekjendte grændser for vandstanden i Norsjø og Skiens- elven var før reguleringen: L - Laveste vandstan(l. Høieste. Al1n. 1lom. I Norsjø . . . . 13.? m. l7.:“x m. 18.9 m. - Hjellevatn . . . 0.s » 9.6 » 6.9 » - Bryggevatn .... 2.5 » I dette vasdrag er et stort og kostbart kanalanl(eg, der senere er nærmere omtalt under kommu11ikationer. Der erɔto Sh-lS§1’ .–„ “ havn –op i Hjellevatn. og ved„„.LHae1Ld-4ns1u.ser; kana1en er sprængt i fjeldet. Den øverste sluse benyttes kun ved høi vandstand.