Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 93 iagttage1ser siges kun at differere 50Zo. Med disse tal lader den aar-lige vandmængde i Skiensvasdraget sig bestemme. Den afflydende regnhøide findes ved at subtrahere 373 m.m. fra de ovenfor angivne regnhøider og multiplicere dette tal med uedslagsdistriktet. Midlere Aarlig afløbe11 afleben vand- m.m. km.“= vandmæng(l(–. mængde i Sck. m.ð m.3 Skienselven ved Skien 407)(10658: 4338 mi1l. 137 Tinnvasdraget ved ud- løbet i Hitterda1svatn 267)( 4025 = 1075 – 84 Vestfje1denes vasdrag 472)( 3646: 1721 – 54 Efter disse tal skulde den gjennemsnitlige vandmasse i Skiens- elven være 137 m3, hvoraf 54 m3 fra Vestfjeldenes vasdrag og 34 m3 fra Tinne ved ud1øbet i Hitterdalsvatn. Dette sidste vasdrag sees trods sit større ne(ls1agSdistrikt at give mindre vand end Vostfje1denes vasdrag. l37 m3 pr. sekund sk111de efter dette være den vandmængde, Som man kunde have til brug i Skiensvasdraget ved Skien, hvis hver Ceneste vanddraabe blev tilgodegjort Den vandmængde, som kan tilgodegjøres, er selvfølgelig meget mindre. Flamme Fra Skiense1ven ved fossene i Skien eller ved udløbet af Hjel1evatn er der ingen direkte vandmassemaalinger, 111en vandmængden i flom er beregnet af kana1direktøren og findeS anført med vandstanden paa Skiens vandmærke for 2() aar i O. .]. .B?’O(’h-S’ StatiStiske Aarbog. F1omvandet fra 1857 til l868 l1idsættes her. Vandstanden paa Skiens vandmærke er omgjort til meter. VandStand Vflll(ilDfiSSG Tid. paa Skicns i flom i m.=* v1mdmærke. i s(“kun(let 29de mai 1857 6.–så 126O l3de juli 1858 6.o2 l2lO 5te juni 1859 7.22 1450 21de juni 186O 9.Öv omtr. 31OO l6de juni l86l 6.59 l200 5te juni 1862 7.ðo 157O l6de juni l863 7.66 164O 23de juni l864 7.o6 l390 20de mai 1865 6.Ö9 l2O0 5te juli l866 . 6.T8 l270 28de juni 1867 7.Ö6 118O 7de juni l868 . . 6.s1 I280