Side:Nansen-Eskimoliv.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
KAPITEL III.

Kajaken og kajakredskaberne.

V

ed en overfladisk betragtning af enkelte smaating i eskimoens ydre optræden kunde man let komme til den feilagtige slutning, at han staar paa et lavt kulturtrin. Gjør man sig det bryderi at trænge nærmere ind paa ham, vil han snart komme til at staa i et andet lys.

Mange mennesker nutildags er saa forskrækkelig optat af vor tids storhed, af de mange opfindelser og fremskridt, som daglig gjøres, og som de mener ubestridelig hæver den begavede hvide rase høit over alle andre. Disse mange hadde godt af at lægge nøie merke til dette folks udvikling, de redskaber og opfindelser, som de har gjort for at skaffe sig det nødvendige til livets ophold i en natur, hvor saa yderst smaa midler stod til deres raadighed.

Tænk dem et folk udsat paa en kyst, saa øde og haard som den grønlandske — uden forbindelse med den øvrige verden, uden jern, uden skydevaaben, uden ethvert andet hjælpemiddel end de, som findes paa stedet. Det eneste er sten, lidt rækved og dernæst skind og ben; men forat disse sidste kan erholdes, maa først de dyr fanges, hvorfra de skal tas. Var det os, bukkede vi ubønhørlig