Side:Nansen-Eskimoliv.djvu/172

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
165
RETTERGANG, TROMMEDANSE OG FORNØIELSER.

langs med væggene udenfor og vente paa, at øieblikket skal komme, da døren til paradiset gaar op, og de kan styrte ind. De fleste af dem har intet at kjøbe, men tilbringer de timer, butiken daglig er aaben, dels med at se paa alle de europæiske luksusvarer, særlig tøier og tørklæder, dels med at kurtisere handelsbetjentene og dels med at gjøre alle slags mer eller mindre grovkornede vittigheder og drive kommers.

Ganske usedvanlig blir tilstrømningen hver sommer, naar der netop med skibene er kommet forsyning af varer fra Europa; da befinder butiken sig den hele dag i en formelig beleiringstilstand. De er ligesom sine søstre paa denne side havet glade i nyt af alt slag, og sligt faar derfor, saasnart det kommer, en rivende afsætning. Hovedsagen er, saavidt jeg har forstaat, at varen er ny; hvad den skal bruges til, er af mindre vegt. Engang hadde saaledes den vise styrelse i Kjøbenhavn udfundet, at grønlænderne nu var komne saa langt, at de som andre civiliserede mennesker maatte trænge kammerpotter, og bestemte derfor at indføre dem. Saasnart disse merkelige indretninger var ankomne, kjøbte alle, som hadde raad, en eller flere. Næste dag mødte de indfødte damer i butiken med hver sin potte, som de plantede paa disken for deri at hente sit mel, sine gryn eller sit smør.