Side:Nansen,Fridtjof-Fram over Polhavet II-1942.djvu/270

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERETNING OM „FRAM”S DRIFT EFTER 14. MARS 1895

AV OTTO SVERDRUP

I. FRA 15. MARS TIL 22. JUNI 1895.

A

llerede den 16. februar hadde dr. Nansen chef offisielt meddelt

besetningen at jeg skulde være ekspedisjonens chef og løitnant Scott-Hansen næstkommanderende. Ved det endelige opbrudd 14. mars overgav han mig dessuten et brev eller en instruks av følgende innhold:


«Kaptein Otto Sverdrup,
fører av «Fram».

Idet jeg nu forlater «Fram», for sammen med Johansen å foreta en ferd nordover — om mulig til polen — og derfra til Spitsbergen, sannsynligvis over Franz Josefs Land, overlater jeg dig ledelsen av den tilbakeværende del av ekspedisjonen. Fra den dag jeg har forlatt «Fram» vil følgelig all myndighet som tidligere måtte tilkomme mig gå over til dig i samme grad, og de andre vil ha å vise dig, eller den du måtte utnevne til deres foresatte, ubetinget lydighet. Å gi noen ordre om hvad der i de forskjellige tilfelle skal foretas finner jeg overflødig, selv om det var mulig å gi slike. At du best selv vil vite hvad der under vanskelige omstendigheter bør gjøres, vet jeg, og mener derfor med trygghet å kunne forlate «Fram».

Ekspedisjonens hovedopgave er å trenge gjennem det ukjente polarhav fra is-strøket omkring de Nysibiriske Øer — nordenom Franz Josefs Land og frem til Atlanterhavet ved Spitsbergen eller Grønland. Den vesentlige del av denne opgave finner jeg at vi allerede har løst, resten vil løses eftersom ekspedisjonen kommer videre frem mot