Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

(eneste) Brev intetsomhelst mindeværdigt indeholdt, og den bekjendte Literat Justitsraad Nordahl i Throndhjem, fordi i hans Breve kun fandtes (forlængst benyttede) Rettelser og Tillæg til J. Worms „lærde Mænd“. Ligeledes er af enkelte Brevskrivere (navnlig J. L. Schydtz) nogle Breve udeladte, og, som let vil sees, af de meddeelte Breve, ofte et og andet bortskaaret.

Ordenen, hvori Brevskaberne meddeles, er den chronologiske, dog saa at naturligviis ingens Breve ere splittede, og at altsaa Datum for hver Rækkes første Brev blev det bestemmende.

Mellem disse Breve fra Nordmænd har jeg ogsaa optaget een dansk Mands Breve, nemlig J. H. Taubers, fordi de indeholdt Bidrag til vort Universitets Forhistorie og til en mærkelig Nordmands Levnet. Ligeledes haaber jeg, at man vil holde mig det tilgode, at jeg i en Samling af Breve „til R. Nyerup“ har indlemmet Biskop Bugges officielle Skriftvexel med Regjeringskommissionen. Den fandtes nemlig mellem N.’s Papirer i en, som det synes, af Bugge selv foranstaltet Afskrift. – Til Veiledning for en og anden maaskee mindre literaturkyndig Læser har jeg tilføiet nogle Bemærkninger om Brevskriverne samt nogle faa andre Noter. Kun yderst sjelden er noget nyt meddeelt i disse, som heller ikke gjøre nogetsomhelst Krav paa Originalitet.

Jeg haaber, at denne Brevsamling ikke uden Interesse vil læses af Nordmænd, ihvorvel den for det meste kun giver Bidrag til Norges indre, sjeldnere til Landets politiske Historie, i hvilken sidste Retning Publicum maaskee efter et Par (mig uafvidende) fremkomne Avis-Notitser havde ventet sig noget mere. Nærværende Aar, vort Universitets første Jubelaar, synes ogsaa at være et ret beleiligt Tidspunct for Udgivelsen, da flere Breve omhandle det Nationalønske om en Høiskoles Oprettelse, som for et Par Menneskealdre siden var saa levende,