Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
61

at forestaa kan finde Tid til at gaa frem i sin Videnskab uden at forsømme Pligt i Arbeider.

Blandt de Bøger som Tilfældet har bragt mig, og jeg saaledes som meldt har fundet Anledning til at læse maa jeg anføre Mannerts Statistik, som udkom 1805. Dette er i mine Tanker den fortræffeligste Bog i dette Fag, jeg tror der er til, Meusels og alle andre ufortalt. Forfatteren har trængt ind i sin Videnskab, har den i Hovedet og ikke blot i fine Excerpter, hvilket er Tilfældet med de fleste Skrifter i dette Slags, hvorfor de sjelden ere skikkede til, hvor rige de end kan være paa Data, til at udbrede sand Kundskab om Staternes indvortes Beskaffenhed og Kræfter samt gjensidige Forhold. Mon Schlegel aldrig skal fuldføre sit bekjendte herlige Verk, forsaavidt Fædrelandet angaar. Skeer det ikke, er det et sandt Tab for vor Literatur. Wergelands ovennævnte Skrift har mange skarpsindige Vink om Forholdet imellem Danmark og Norge, som fortjene Statistikerens Opmerksomhed.

At Schønings Reise omsider dog engang bliver trykt[1], er mig overmaade behageligt. Gid der og maatte findes nogen, der vilde udgive hans øvrige Excerpter paa det kongelige Bibliothek, ligesom Sandvig i sin Tid udgav Langebeks i Samlinger til den danske Historie, og ligeledes at nogen vilde udgive de mange Stykker til Norges Topographi, som findes i samme Bibliothek. Havde jeg blevet i Kjøbenhavn og kunnet fortsætte mine literære Sysler, skulde jeg vel seet til at faa nogle udgivne, ligesom jeg udgav Efterretningerne om Justedalen og Hammer i Thaarups Arkiv. Valdresia reserata[2] har jeg Gjenpart af, jeg fik kuns Tid at afskrive den og tilføie Anmærkninger om et og andet, som kunde tjene til des større

  1. Dette blev dog dengang intet af.
  2. En kort Beskrivelse over Valders, forfattet af den ikke ulærde Prest i Slidre Herman Ruge, der døde 1764 som Sogneprest til Gjerpen (men ikke, som Nyerups Literaturlexicon siger, Eidanger). Dette Manuscript har Berg siden ladet trykke i Budstikkens 3die Aargang, den samme Aargang, hvori omsider den saalænge forberedte grundige Afhandling om Christiania Gymnasium fandt sin Plads.