Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
51

bliver fortsat. Det er meget. Jeg for min Deel venter mere af Revisor Andersen, som altid med største Redebonhed tjener Libhabere med sine Skatte, og derved har viist, hvormeget Fædrelandshistorien ligger ham paa Hjerte. – – – Dr. Treschow kom ikke til at holde Forelæsninger over Condorcet, da Anker og Møller vilde hver kuns læse hver tredie Uge og til at fuldføre hine udfordredes, at der blev oftere læst. Han valgte derfor isteden de menneskelige Passioner, som han mesterlig forklarer, da han forstaar at indklæde sine dybsindige Tanker i det skjønneste Sprog og de meest passende Billeder. – –

For Efterretningerne om Halvardus Gunnarius’s Ænigmata bliver jeg forbunden. Selve Skriftet siger vel ikke stort? Jeg vilde ønske, jeg kunde overkomme hans Physica in tabulis, kanskee findes den i Uldalls Bogsamling, som ventelig bliver solgt, da Eieren skal være død. Mester Halvardus har ellers staaet i megen Forbindelse med Peder Ivarsøn til Fritzø, thi Oversættelsen af Prestepinen er tilegnet ham og Frue og Isagoge in singula Bibliorum capita er, ligesom Ænigmata tilskreven Sønnen Ivar[1]. – – –

12 Octbr. 1799.

– – – Forrige Post bragte tvende vigtige Ting, en Christiania i Særdeleshed interesserende Ting, nemlig den af Kongen approberede Plan for Skolen, den jeg dog endnu ikke har seet, og Efterretning om en ny Anordning i Henseende til Pressen[2]. Denne sidste er jeg nysgjerrig, saare nysgjerrig efter at læse og for at vide, hvad Sensation den har gjort i Kjøbenhavn, om den tilfredsstiller

  1. Den ogsaa ovenfor omtalte Lector Halvard Gunnarsøn († 1608) var udentvivl en af de lærdeste om ikke den lærdeste Mand paa sin Tid i Norge. Han besad bl. A. sjeldne Indsigter i sit Fædrelands saavelsom i den almindelige i Historie. Af hans Verker navnlig i hans Acrostrixis, der beskriver Christian d.4des Hylding i Norge 1591 langt nøiere, end det er skeet hos Slange, er der ikke saa lidet at lære, hvorfor han fortjente en Afhandling; hertil har Berg ogsaa efterladt Samlinger, der findes i Norges i Rigsarchiv.
  2. Af 27 Septbr. 1799.