Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
37


Gøttingen 25 Decbr. 1798.

– – Jeg behøver vel ikke at gjøre Dem opmærksom paa, at hvor Horats taler om stultum[1] imitatorum pecus, har han som Digter i Aanden havt Tydskerne for Øinene, thi paa den hele vide Jord gives der virkelig ikke Rene Abekatter (de danske ere mine Landsmænd og jeg er Patriot). Da Wieland uden videre Modsigelse havde vundet den hæderlige Digterkrands og blev hilset fra alle Kanter som Poet, da skrev hver en Tydsker, som eiede en Pen, Vers. Et Fragment fra den Periode har jeg fundet i en Vertshuusmand ved Veseren, som i to samfulde Timer talede i lutter Jamber og Hexametre. Da Winkelmann udgav sin Kunsthistorie, var der ingen Tydsker, som eiede sin Bedstefaders eller Bedstemoders Portræt, som jo idetmindste i en tyk Octav beskrev det, og mangen uskyldig Afviser maatte nu høre, at han i de hedenske Tider vel kunde have været en Hermes. Hvorledes man nuomstunder slaar om sig med Categorier og man ikke kan gjøre et Skridt uden at støde an mod et Imperativ, er altfor bekjendt. Da Cooks Reiser i Sydsøen bleve bekjendte, da marscherede Tydskerne ud i Skokketal, nu blev hver Landsby, hver Flek beskrevet lige indtil Gadekjæret. De, som ikke kunde gaa, bleve siddende i deres Stue og leverede hele Bind Reisebeskrivelser. Saaledes har man Breve over Rhinegnene, skrevne af en Mand, der ikke har været ude af hans Fødeby; de ere dog godt skrevne, han har havt gode Correspondenter. Fra denne Tid er her en saadan Mængde Reisebeskrivelser i al mulig Form, at den, der ikke har seet det, umulig kan tro det; over en eneste Flekke her paa Harzen har jeg seet 5 forskjellige vidtløftige Beskrivelser, og saaledes er her over hvert Sted. Nu seer De, hvormeget Arbeidet er lettet for en fremmed, som kommer her og bringer en ivrig Lyst med sig til at oplyse sine Landsmænd. Man behøver ikke at spilde Tiden med at see selv; efter Behag lader man hente et Snees eller flere af disse Reisebeskrivelser, og saa kan man i al Magelighed deraf gjøre nok en. Hvad der har hændt eller mødt en Anden, kan jo ogsaa have mødt

  1. Horats har servum.