Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
32


ei bitter Anfald. Dog det var vel som oftest Tilfældet, at en Recensent, idet han nedskrev Recensionen, neppe den Stund forestillede sig det ubehagelige der følger af letsindige Udtrykke, for Vedkommende.

– – – Edsberg 23 Dec. 1795.

Deres ærb. hengivne Tjener

S. K. J.
IV.
Fra Pastor E. Hierm.

Emmik Hierm, født i Drammen 1757, var 1786–96 residerende Capellan til Skien og blev derpaa Sogneprest til Onsø, hvor han døde 1803. Hans Brev er ei uden Interesse, da det fremstiller for os et ganske godt Exempel paa en rationalistisk Prests Tænkemaade.

Bedste Ven!

– – – Efter min Vens Anmodning, men sandelig ogsaa meget af egen Drift har jeg bedet nogle af mine Bekjendtere blandt Presterne forsyne mig med Efterretninger om Almuens Læsning i deres Sogne, men blot en eneste har svaret mig paa dette Spørgsmaal, at han vilde gjøre sig Umage for at skaffe nogen Oplysning. Det har og sine Vanskeligheder, da den almindelige Mand er meget tilbageholden i Henseende til sin Morskabslæsning, men viser desto villigere Brochmanns og den kjære Strøms Postiller etc. frem. Imidlertid skal jeg endnu gjøre nogle Forsøg for idetmindste at bringe noget tilveie, thi i mine Tanker bør De ikke lade Sagen standse med den blotte Begyndelse, saafremt Tid og andre Forretninger tillade det[1].

  1. Som bekjendt nærede Nyerup den høieste Interesse for Folkebøger, og har i et af sine fortrinligste Skrifter beskrevet de vigtigste af disse. Hertil udgav han allerede 1795–96 en stor Mængde Forarbeider i i Iris og Hebe.