Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
99


XIV.
Sivert Knudssøn Aarflots Levnet,
fortalt af ham selv.

Da mig Sivert Knudsen Aarflot[1] er ihændekommen en Anmodning at opgive mit Føde-Aar og Sted, Giftermaal, Næringsvei og Embede, tror jeg ei upasseligt forantegnet en kort Efterretning om de gode Forældre, fra hvilke jeg har min første physiske og moralske Frembringelse.

Min Fader Knud Pedersen (den yngste blandt 12 Sødskende) var født paa en Dalebogaard Føllisdal i Ørstens Sogn 1726 og siden mellem trange og tarvelige Kaar opdragen hos sine Forældre, indtil det første af de tre haarde Uaar 1740–41–42 indtraf, da han maatte begive sig ud imod Havkanten at fortjene Brødet, først som Jætergut at vogte Kvæg og siden ved Fiskerier.

I sin Alders 19de Aar kom han tilbage til sin Fødeegn, endda ei begyndt at lære læse i Bog, men hos en sig beslægtet Huusbonde Anders Aarsæter blev saavidt underviist, at han 22 Aar gammel blandt andre, deels yngre, deels ældre blev antagen til Confirmation og kunde ellers siden al sin Tid læse godt dansk Prent. Han blev ved strabadseerligt Land- og Søbrug fra unge Aar vant til haardført Levnet. Aaret 1756 bygslede han sig en lille Gaardpart i et Dalebo, hvis rette Matriculeringsnavn er Aarflot, men af Nabobygdefolk nævnes ofte Stølen, fordi den ikke langt i Fortiden var optagen af en Sæterstøl (Sommerfæhave), altsaa endnu vandyrket og sjelden gav aarlig Næring for 3de Mennesker, saasom Mand, Kone og Tjenestepige. For denne Gaardparts Jordbrug gav min Fader 16 Rdlr. Bygselpenge og 12 Rd. Afstaaelse til de gamle Fratrædende (den Tid alt i Sølvorter). Han giftede sig med Pigen Siri Rasmusdatter,

  1. Om denne Mand henvises til Langes Forfatterlexicon og til de af P. Botten Hansen i Bladet „Nordmanden“ givne Efterretninger om den aarflotske Slægt.