Side:J. E. Sars - Samlede Værker 4.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
P. A. MUNCH.


Blandt Nordens nulevende Videnskabsmænd er der neppe nogen, som har udfoldet en mere udbredt og mangeartet literær Virksomhed end Professor Munch. Han er Historiker, Lingvist, Geograf og Antikvar, og, ulig de fleste, der deler deres Tid og deres Kraft mellem forskjellige Fag, har han i enhver af disse Videnskaber indlagt sig udmerkede Fortjenester og opnaaet et betydende Standpunkt. Han er en ligesaa heldig som flittig Folkeskribent, og har gjennem en udbredt publicistisk Virksomhed, i høiere Grad end maaske nogen anden, bidraget til at bestemme Opinionen i sit Fædreland med Hensyn til flere af de paa Dagsordenen staaende vigtige Spørgsmaal. Hans Popularitet i Norge er overordentlig stor; hvad det norske Folk efter den politiske Selvstændigheds Gjenerhvervelse mest af alt savnede og mest af alt trængte til, var en national Historieskrivning, og neppe har nogen enkelt Mand i denne Henseende udrettet mere for sit Fædreland end Munch. Men ogsaa det øvrige Norden skylder ham meget i videnskabelig Henseende, og Erkjendelsen heraf vinder mere og mere Rum, trods den Uvilje, som enkelte af hans historiske og politiske Anskuelser har vakt mod ham, fornemmelig i Danmark. Vi vil her søge at give en kort Udsigt over hans Liv og literære Virksomhed.[1]

Slegten Munch skal, efter et Sagn inden denne, oprindelig være indkommen fra England. Den ældste af Slegten, som nu med Bestemthed kan opgives, er Søren Munch, der deltog med Tordenskjold i Slaget ved Dynekilen, og døde, som Kapteinløitnant, i Kristiania 1748. Han var gift med en Morsøster af de bekjendte Jurister Jacob Edvard og Christian Colbjørnsen, og havde en Søn, Peder, der i 1776 blev Sogneprest til Vaage i Gudbrandsdalen og var gift med Kristine Storm, en Halvsøster af Digteren Edvard Storm. Peder Munch havde to Sønner: Johan Storm, født 1778, der døde som Biskop i Kristianssand og er Fader til Digteren Andreas Munch, og Edvard, født 1780. Denne

  1. Vi benytter hertil fornemmelig en af P. B. Hansen forfattet, udførlig Biografi, der har staaet i Kristiania «Illustreret Nyhedsblad» for 1857, og som for en Del er grundet paa Meddelelser fra Munch selv.