Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Fortale.

De forſkjellige Talemaader, ſom man pleier at kalde Ordſprog, have vel ikke alle nogen ſærdeles ſtor Betydning; men i Almindelighed have de dog altid ſaa meget Værd, at de vel fortjene at blive ſamlede og komme paa Prent, for at Folket kan mindes om deres Brug, og for at der ogſaa kan blive Leilighed til at ſammenſtille dem med lignende Talemaader hos flere Folkeſlag. I andre Lande har man længe havt Samlinger af ſaadanne Talemaader; og mange lærde Mænd have ſat ſtor Priis paa ſit Lands Ordſprog og gjort ſig Flid for at faae dem ſamlede ſaa fuldſtændigt ſom muligt. Og da den ſenere Tid iſær har medført en mere almindelig Opmærkſomhed for de enkelte Folkeſlags nedarvede Egenheder i Sprog og Udtryk, ſaa er da naturligviis ogſaa Ordſprogerne overalt komne under en nærmere Betragtning, ſaa at det nu vil blive anſeet ſom en Forſømmelſe eller en Mangel ved et Lands Folk, hvis det ikke kan opviſe nogen Samling af hjemlige eller nationale Ordſprog.

Ogſaa her i vort Land har en Mængde Ordſprog været i Brug hos Almuen; og vi ere viſt mange, ſom kunne ſige, at vi allerede i vore Forældres Huus have hørt ſaa mange Ordſprog, at hvis de alle vare optegnede, vilde det blive en ganſke vakker Samling alene fra et enkelt Sted. Og det kan ogſaa bemærkes, at en ſtor Deel af dette Slags