Side:Gerhard Gran - Norges dæmring.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
27

en ængstelig mistanke mod alt, hvad der kom fra Sverige og Carl Johan.

Bladet var, som alle den tids ugeblade, en mellemting mellem hvad vi nutildags forstaar ved et tidsskrift og en avis; indholdet var yderst ujevnt og bestod af grundige politiske og statsretslige afhandlinger, kortere indlæg i dagens brændende spørgsmaal, lokale notiser, originale og oversatte digte, æsthetiske betragtninger, økonomiske artikler o. s. v. — De allerfleste opsatser er — efter tidens skik — anonyme; af og til træffer man dog foruden udgiverne ogsaa paa andre navngivne forfattere som Zetlitz, Sagen, Nansen o. fl. — Mange af artiklerne vidner om forfatternes store læsning og høie dannelse, man finder hyppig citater fra hele verdenslitteraturen, ligefra oldtiden og opover til samtiden. — Man maa dog ikke heraf gjøre sig overdrevent høie forestillinger om tidsskriftets almindelige fysionomi; redaktionen var overmaade letvindt, der sees ingen plan eller nogen bestræbelser for at variere indholdet, som i regelen er givet tilfældigheden ivold; ofte optages et helt nummer, ja flere nummere i rad af en eneste artikel; eiendommeligt for den tids journalistik er dernæst redaktionens liberalitet ligeoverfor anonyme indsendere; her anvendes saa godt som ingen