Side:Fridtjof Nansens Saga (1940), bd 1.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


En yngre bror av denne grev Herman Wedel Jarlsberg var baron Christian Frederik Vilhelm til Fornebo. Dennes datter er Fridtjof Nansens mor, Adelaide Johanne Isidore Wedel Jarlsberg.

Den danske genealog Hauch-Fausbøll har påvist[1] Nansens avstamning gjennem moren fra Gorm den Gamle. Han er beslektet med Ivar Huitfeldt og «Bornholms befrier» presten Povl Anker og med bror av Kjøbenhavns grunnlegger, erkebiskop Absalon, og Skjalm Hvides sønnesønn, Esben Snare, beslektet med Danmarks og Norges nuværende konger.

*

Nansenslektens mannsstamme kom til Norge med Fridtjof Nansens oldefar, Ancher Antoni Nansen som i 1761 blev sorenskriver i ytre Sogn. Gift med jomfru Leierdahi av slekten Geelmuyden. Deres eneste sønn var Hans Leierdahl Nansen, sorenskriver i Guldalen i 1809 og i 1814 på Jæren. Som representant for Stavanger amt med på lste overordentlige Storting. Han gikk med på forening med Sverige, men med skarpt formet forbehold om at på ethvert område hvor fellesskapet ikke var absolutt nødvendig, skulde Norges uavhengighet og selvstendighet fastslåes i klare og utvetydige uttrykk, og fra Grunnloven skulde alt fjernes som kunde gi svenskene minste skinn av rådighet over den.

Han skildres som et lyst hode, en opriktig og modig natur, en varm patriot. Uvøren i munn og penn, med festlig ironi. Under debatten om hvor Norges Bank skulde ligge, krysset landsdommer Nansen de andre forslag med sitt: «Egersund er en køn lille stad, og der bor jeg.»

I annet ekteskap gift med en datter av hoffboktrykker Møller i Kjøbenhavn. Hun skildres som «en sjelden begavet og dyktig dame, fint dannet, med litterære interesser, store sprogkunnskaper og en ikke ringe stilistisk evne.»

Sønnesønnens utpregede interesse for og kjærlighet til kunst og diktning, hans kunstnerevne, som bryter frem i hans skildringer og tegninger, kan blandt andre og lønnligere åreganger også ha en fra denne farmor.

  1. I Politiken 15de desember 1918.