Side:Fra det mørke Fastland.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


medicinſke og det juridiſke. Paa alle Skoler vilde „Sandhed til Gudfrugtighed“ blive indført ſom eneſte Undervisningsfag; men det vilde ogſaa være bra. Thi Pontoppidan vilde være udlært i 15-Aarsalderen, og ſaa ſlep Eleverne fri; — ſom bekjendt eksiſterer der ingen andre gode Skolereformer end dem, der forkorter Læſetiden.

— — Saadan omtrent vilde en virkelig Jæderpolitik arte ſig. Og disſe Mennesker kalder ſig moderate!

Sammenhængen er følgende:

Jæderbonden ved nu, at hvordan han vrider ſig og hvordan han vender ſig, ſaa faar han aldrig ſin Politik frem. Selv Jaabæk kunde intet udrette, med al ſin gode Vilje og alle ſine Bondevenforeninger. Det er det ſamme, hvem der velges eller ikke velges til Repræſentant, og det er det ſamme, hvem der er eller ikke er Miniſter; Bondens Forhold blir de ſamme de —: endeløſt Slid, og heller Tilbagegang end Fremgang.

Saa har han givet ſig over. Der er bare en Ting, ſom endnu interesſerer ham. Han ſer, at han intet har at vente paa Jorden. Jorden er og bliver en Jammerdal, og det er vel Guds Vilje, at den ſkal ſaa være. Men ſaa vil han ialfald have reddet ſit himmelſke Haab. Det er det eneſte, han har igjen; og det faar man da ialfald lade ham beholde. Om det klamrer han ſig med al ſin Lidenſkab, med hele ſin ſiſte Kraft. Nu har han fra gammelt af en indgroet Mistro til Embedspartiets Kriſtendom. Og