Side:Forsvarssagen.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VIII.

I alt, hvad her er sagt, har Forudsætningen været, at Norge maa ordne og stelle sig i vigtige Ting efter Nordmændenes egen Vilje og Forstand. At mange Ulemper for Norge kan opstaa af Unionen, det ved vi af Erfaring; og den farligste af alle kan maaske blive vort Fællesskab i Krig.

Men ikke destomindre maa den gamle Regel fastholdes, at Nordmændene raader for Norge; og naar derfor den Sætning slaaes fast og gjøres til Kjærnen i vor Politik overfor Stormagterne: Norge fører ikke Krig, saa faar man haabe, at Sverige — belært ved bitter Erfaring vil indse, at de ligesaa fuldt som vi forlængst er ude af Spillet i Krigstid, og at den svenske Neutralitet vil tage samme Form som vor: vi fører ikke Krig og deltager ikke i Krig mellem Stormagter.