Side:Forsvarssagen.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Naar tre Magter som Pigerne, Præsterne og Pengene er paa den ene Side, saa er det trefold haardt for en Officer at stille sig imod. Thi naar selv disse ikke krigførende Magter kommer farende i Pantser og Plade, saa vilde en Krigsmand af Fag neppe kunne undgaa Beskyldningen for Feighed, om han ikke slog Lag med dem.

I Danmark var det ogsaa næsten umuligt for en Officer at stille sig imod Forsvarsbevægelsen. Den sidste ulykkelige Krigs Minder gjorde selve Sagen saa saar og pinefuld for de bedste, at mange gik med paa den i dump Fortvivlelse, og for Officerstanden blev det næsten en ligefrem Nødvendighed at kvæle sin Tvivl og sin bedre Viden og gaa opreist mod det uundgaaelige.

For Danmarks Vedkommende var det jo ogsaa den Omstændighed, der hjalp Forsvarsvæsenet saa vældig fremad, at man der stod overfor et absolut enten-eller; — enten et alvorligt Forsvar eller Afvæbning. Og i denne Afvæbningstanke ligger der ikke blot for Krigsmænd, men der vil endnu i mange Generationer ligge noget utaaleligt for alle Mænd og Kvinder i, at man ganske skal nedlægge Krigens Redskaber; — saa raa og blodig