Side:Eventyr.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


stjålet ringen,» sa han. « Pøh! hvem er det da?» sa kongen. «Å, det er den store galten til kongen,» sa kullbrenneren. Ja, de tok og slaktet galten, og ringen hadde den i sig; det var riktig nok det.

Så fikk kullbrenneren prestekall, og kongen var så glad at han gav ham hest og gård og hundre daler attpå. Kullbrenneren var ikke sen om å flytte, og den første søndagen da han var kommet i kallet, skulde han til kirken og lese op kallsbrevet; men før han reiste, skulde han ha dugurd; så la han fra sig kallsbrevet på flatbrødet, men tok så feil og dyppet brevet i soddet, og da han kjente det var seigt å tygge, gav han hunden hele beten, og den glefset det i sig med det samme.

Nu visste han ikke hvordan han skulde stelle sig. Men til kirken måtte han, for almuen ventet, og da han kom dit, reiste han op på prekestolen med det samme. Der tok han til å heve sig slik at alle tenkte: det er visst svært til gild prest. Men da det bar til, blev det ikke så gildt enda.

«De ord, mine tilhørere, som I skulde fått høre denne dag, fór i hundene; men kom igjen en annen søndag, mine kjære sognefolk, så skulle I få annet å høre! Og dermed er denne preken ute.»

Det syntes almuen var en underlig prest, for slik preke hadde de aldri hørt; men så mente de: han tør vel bli bedre, og blir han ikke det, så skal det vel bli en råd med ham. Den næste søndagen det var messe igjen, var det så fullt av folk som vilde lye på den nye presten, at det mest ikke var rum til dem i kirken. Ja, han kom da og, og reiste op på stolen med det samme; der stod han en stund og sa ikke et ord; men så smelte han på med én