Side:Eventyr.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


«Si mig nå først,» sa kongen, «hvor langt er det fra øster til vester?»

«Det er en dagsreise det,» sa klokkeren.

«Hvordan det?» sa kongen.

«Jo—o, solen går op i øster og ned i vester, og det gjør hun snildt på en dag,» sa klokkeren.

«Ja ja,» sa kongen. «Men si mig nå,» sa han, «hvad mener du vel jeg er verd, slik som du ser mig her?»

«Å, Kristus blev takseret for tredve sølvpenge, så jeg tør vel ikke sette dig høiere enn til — ni og tyve,» sa klokkeren.

«Nå nå!» sa kongen. «Siden du er så klok på alle slag, så si mig hvad det er jeg tenker nå?»

«Å, du tenker vel det er presten som står for dig, men skam få mig, tenker du ikke feil, for det er klokkeren,» sa han.

«Nå, så reis — hjem med dig, og vær du prest og la han bli klokker,» sa kongen, og blev det.