Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


15 om hverandre i Luften. I Forvirringen mødte vi vor Ven, Student William Collet, som fortalte os, at han havde truffet Brandmesteren og til ham ret- tet nogle velmenende Ord om denne Ødslen med Kraft. Men det skulde han ikke have gjort. Brand- meSteren Steilede overfor saadanne Forsøg paa en lndgriben i hans Myndighed, og han gav den dri- stige Spørger følgende Svar: «Saadanne Ting ved- kommer ikke BrandvæSenet.» Imidlertid var Ilden virkelig dæmpet. Vi vendte tilbage til Hotellet, spiste Frokost og spændte vore Ransler. Der forestod os en streng Vandring. Løv- cidkanalen var den Gang ikke færdig, og for at komme op til Fjærestrand ved Norsjø var det nød- vendigt at vandre over Gjeiteryggen, hvor vi i Sol- stegen fik en Prøve paa de gamle Veie i Bratsberg Amt. Al Telemarkens Færsel paa Skien gik i de Dage endnu over nævnte Høide, som dog snart efter blev liggende upaaagtet, da SluSerne blev fær- dige i 1861. Gjennemsvede efter MarSchen kom vi frem til Fjærestrand og gik ombord paa Hjuldampskibet «Statsraad Stang», som i de Dage besørgede Tra- fiken op til Hiterdal. Det var Fredrik Stangs For- tjenester af Kommunikationsvæsenet, som var hæ- dret gjennem denne Opkaldelse af Indredeparte- mentets den Gang fratraadte Chef. Skibet var nu ikke et saa fuldkomment Fartøi Som“«Moss», men det gjorde dog sin Nytte. Man var fornøiet med, hvad man havde, og vi, Som her stod ved Ind-