Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


- 13 Søndag Morgen 1O. Juli 1859 mødtes vi saa paa Christiania Brygge fulde af Forventninger om det, Som forestod, og steg ombord paa det hurtiglø- hende Hjuldampskib «Moss», der sammen med «Foldin» i mange Aar vedligeholdt Forbindelsen med Christiansand. Tidlig om Morgenen gik «Moss» ud fra Christiania. Sent paa Kvelden lagde den ind til Christiansand. Lang og smal kløvede den Vandet med vældig Fart. Den har neppe endnu faaet sin Ligemand i vor Kystfart. Den var ele- gant og havde en fortræffelig Restauration. Senere blev den solgt til Udlandet. Jeg har sidst seet den paa 0deren, under Navnet «Kaiser» iFart mellem Stettin og Swinemünde. Det var i 1876. 0mbord traf vi Bekjendte. Jernværkseier Michael TreschoWs Familie var med for at reise til Larvik. Sønnerne, Fritz og Peter Oluf var vore jevnal- drende og gode Venner, saa vi i dem havde et be- hageligt Selskab. Men forbi Larvik blev Tallet af de Ombordværende formindsket, og da vi havde Bølgegang over Langesundsfjorden fik vi der An- ledning til at rense vore Maver efter den bastante Middag. Men alt var forvundet, da vii Langesund atter følte fast Grund under vore Fødder. Saa fulgte en behagelig Fart med Hjuldampskibet «Skjold» forbi Brevik og Porsgrund op til Skien. Med den stolte Bevidsthed af at være ude paa egen Haand installerede vi os paa Høyers Hotel, hvor vi nød Aftensmadens Glæder, og gik Saa efter en Rundtur i Byen og et Besøg i Bratsberg KapelS