Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


130 Spd. (Kr. 2.00), og derhos for samme Befaling bære vort Tøi tværs over Tangen til Bosekop. Saaledes endte voreVanskeligheder med ham; vi havde nu tilbage at betale vore hidtilværende Ledsagere og faa Baaden sat i Sjøen. Derpaa gav vi os alle fire tilligemed Sjøfinnen og hans Søster ifærd med at drage Baaden over den lange lerede Fjære ud til et Sted, hvor den kunde flyde. Det blæste op, og vi sprang i Baaden. Seilet blev heist, Finnen lagde sig i Fremskotten og lod som en galant Mand Søsteren styre Baaden. Det blæste stærkt, og vi for raskt over Fjorden, men dog ikke hurtig nok til at undgaa en“Begnbyge, som trak op. Det øsregnede, da vi lagde til ved Bryggen paa den anden Side. Men derom brød vi os ikke, raskt gik vi henad Landeveien, gjennem en Furuskov tværs over Tangen og var paa Bose- kop Kl. 11îZ2. I disse Egne var det naturligvis endnu ganske lyst, og vi saa med Glæde paa det venlige, hvidmalede Hus, hvor vi vidste, vi ventedes af gode Senge; thi mange af vore Smaabyer kunde ønsket sig et saadant Hotel som Bosekops. Vi gik straks tilsengs, da vi næste Morgen Kl. 7 vilde gaa med Dampskibet til Kaafjord, som omtrent var tre Fjerdinger fra Bosekop. Vi naaede da ogsaa rigtig derhen. V Saa fulgte nogle behagelige Dage for os som Mr. Careys Gjester paa Kaafjord Værk. Vi hvilede os ud efter den første Tørn og rustede os til nye Au strengelser. Om Morgenen den 3. August var vi atter færdige