Side:Elvestad,Sven-De fortaptes hus-1914.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


forrundt haken. Men hatten sat ynkelig skjævt, ti hun hadde for vane at virre ustanselig paa hodet, mens hun mumlet med sig selv. Ellers talte hun ikke med nogen og gav intet svar paa spørsmaal, som rettedes til hende. Hun saa ikke engang paa den spørgende, hun levde i sin egen verden, hendes blik var fuldkommen borte, og det var likesom hendes øine søkte dypt ind i regnveiret, som hun stadig søkte efter noget, hun ikke kunde finde. Ogsaa idag vandret paany den gale gjennem uveiret, mumlende og med de hvite haar virrende over den graa pande, slæpende i sølen med sin sorte kjole. Idet hun gik, hørtes en skjærende pipen i luften, det var fuglene, som fra gavlen flaksende slog ned over hende, lik sorte sotfiller.

Snekker Rings kone hadde aldrig tænkt over, hvor uhyggelig repslagerens hus var, men da hun nu gjennem det susende haglveir hadde følt stilheten omkring huset, vokste der i hendes sind en fornemmelse av angst, hvis aarsak hun ikke kunde forklare sig. Hun hadde merket noget, som hun ikke kunde forstaa. Og efterat hun var kommet ind til barnene, gik hun længe omkring taus og tænksom.

Skumringen kom tidlig den dag. Solen gik ned utenfor skylaget. Og som blod trænger gjennem et uldent klæde, saaledes trængte solens sidste straaler gjennem taaken og farvet husenes vinduer rødlige. Markerne rustnet, og en blodig aande hvilte længe i græstufserne over sandhøierne ved elven; den blev eventyrlig og stor i dette merkværdige lys, en vældig og gaadefuld pande, som i skumringen hævedes op av horisonten og vendtes mot menneskene.

Folkene i repslagerens hus gik som oftest tidlig til ro. Altenburg hadde slet ikke vist sig mere den