Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VII


De irſke Annaler ere fremdeles, indtil det 13te Aarhundredes ſidſte Halvdeel, af overordentlig Vigtighed, fornemmelig i chronologiſk Henſeende, og til at oplyſe Mangt og Meget om Nordmændenes, iſær Magnus Barfods, Foretagender i Veſten. Blandt de irſke Chroniſter maa man ogſaa regne Irlænderen Marianus Scotus, der levede ſom Munk i Fulda til 1083, thi i ſine kortfattede Annaler indſtrør han mange Notitſer vedkommende Islands, Skotlands og Englands Hiſtorie. Hans Verk er bedſt udgivet i Pertz’s Monumenta historica Germaniæ.

Om de øvrige fremmede Forfatteres Skrifter, hvilke jeg hiſt og her har benyttet, findes der paa ſit Sted tilſtrækkelige Oplysninger. Nærværende Bind er, ligeſom det foregaaende, forſynet med Slægttavler; noget Kart fandtes her ikke nødvendigt, da Landets Inddeling kan ſees paa det Kart, der ledſagede forrige Bind, og de forekommende Stedsnavne ere ſaa nøje betegnede, at deres Plads kan findes paa ethvert ſtørre Kart over det nyere Norge.

Chriſtiania, i Mai 1855.
P. A. Munch.