Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VII


De irske Annaler ere fremdeles, indtil det 13te Aarhundredes sidste Halvdeel, af overordentlig Vigtighed, fornemmelig i chronologisk Henseende, og til at oplyse Mangt og Meget om Nordmændenes, især Magnus Barfods, Foretagender i Vesten. Blandt de irske Chronister maa man ogsaa regne Irlænderen Marianus Scotus, der levede som Munk i Fulda til 1083, thi i sine kortfattede Annaler indstrør han mange Notitser vedkommende Islands, Skotlands og Englands Historie. Hans Verk er bedst udgivet i Pertz’s Monumenta historica Germaniæ.

Om de øvrige fremmede Forfatteres Skrifter, hvilke jeg hist og her har benyttet, findes der paa sit Sted tilstrækkelige Oplysninger. Nærværende Bind er, ligesom det foregaaende, forsynet med Slægttavler; noget Kart fandtes her ikke nødvendigt, da Landets Inddeling kan sees paa det Kart, der ledsagede forrige Bind, og de forekommende Stedsnavne ere saa nøje betegnede, at deres Plads kan findes paa ethvert større Kart over det nyere Norge.

Christiania, i Mai 1855.
P. A. Munch.