Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Fortale.


Ved at udgive nærværende Bind af „det norſke Folks Hiſtorie“, hvilket, det tredie i Rækken, udgjør Verkets anden Deel, ſkylder jeg at underrette mine Læſere om, at Aarſagen, hvorfor det ſaa ſeent er blevet ſluttet, er en Sygdom, der i længere Tid hindrede mig fra at udarbejde de ſidſte Ark.

Denne Deel omfatter, ſom det i Overſkriften S. 1 er anført, Fortællingens femte Afſnit, eller Selvſtændighedstiden indtil Kirkeforfatningens Organiſation og Tronſtridighedernes Begyndelſe. Man indſeer lettelig, at dette „indtil“ ikke er at tage aldeles bogſtaveligt, thi i ſaa Fald vilde man vanſkelig kunde paaviſe nogen af de ældre Kongers Regjering, der var ganſke fri for Tronſtridigheder; og langvarige Fejder mellem de ſamtidige Konger ſelv havde allerede, ſom man veed, nu og da fundet Sted førend Kirkeforfatningen blev fuldſtændigt organiſeret ved Erkeſtolens og Domkapitlernes Oprettelſe. Men disſe Fejder grebe, ſom det nedenfor paa ſit Sted viſes, enten ſlet ikke eller kun ſaare lidet ind i Folkelivet, og havde ingen ſynderlig Indflydelſe paa Nationens Velvære i Almindelighed. De førtes kun mellem Kongerne ſelv og deres nærmeſte Omgivelſer, eller overhoved kun i Samfundslivets højeſte Kredſe, og havde intet at betyde imod de Krige, der opſtode efter Birkebeinernes og Sverres Fremtræden, da det hele Folk, lige til de laveſte Klasſer, ſplittedes i fiendtlige Partier, og Statsforfatningen ryſtedes til ſit inderſte. Det er disſe Krige, virkelige Borgerkrige, ſom jeg her kalder Tronſtridighederne i egentlig Forſtand, og ſom ville blive fremſtillede i næſte eller ſjette Afſnit.

Da Norrøna-Literaturens Begyndelſesperiode ligger indenfor nærværende Afſnits Grændſer, og jeg ſaaledes, ved at dvæle nærmere derved, har maattet omtale de Sagaſkrifter, der efter al Rimelighed maa anſees for de ældſte, behøver jeg her, ved at gjøre Regnſkab for de vor egen Oldliteratur tilhørende Kildeſkrifter, hvilke jeg ved Afſnittets Udarbejdelſe har benyttet, navnlig hvad Morkinſkinna angaar, i det Hele taget kun at henviſe til Fremſtillingen nedenfor S. 1040, 1041, i For-