Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/550

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
522
Harald Haarfagre.

Vejen fandt Lejlighed til at overfalde og dræbe Sigtrygg og Hallvard tilligemed Hertug Guthorms Sønner, og hvorledes Kveldulf døde efter de uvante Anſtrengelſer, han under denne Kamp havde gjort. Kveldulfs Lig blev efter hans eget, paa Dødslejet yttrede Ønſke, lagt i en Kiſte og kaſtet overbord. Over det Skib, han havde ført, tog hans og Skallagrims Ven Grim Thuresſøn[1], Beſtyrelſen; han var rig og en ſtorættet Mand fra Haalogaland, der formedelſt ſit Venſkab med Kveldulfs Familie havde udſat ſig for Kongens Vrede. Begge Skibe ſtyrede forbi Reykjanes ind i Faxefjords-Aabningen til den ſenere ſaakaldte Borgarfjord, i hvilken de fandt Kveldulfs Kiſte dreven i Land ikke langt fra Mundingen af Guf-Aaen; her opſlog Skallagrim ſin Bolig og byggede Gaarden Borg, efter hvilken Borgarfjorden har faaet Navn; han tilegnede ſig den hele Kyſtegn fra Havnefjord paa Øſtſiden af Borgarfjorden, ikke langt fra den nordligſte Grændſe for Ingulfs Landnam, til Borgarhraun ved Kaldaaen paa Nordſiden af Faxefjorden, og kaldte dette Diſtrikt efter dets Beſkaffenhed Myre, hvilket det endnu kaldes og udgjør et heelt Hered. Her uddeelte han Land til ſine Ledſagere og ſenere ankomne Udvandrere, der vandt hans Yndeſt, og lod dem nedſætte ſig paa forſkjellige Steder. Selv forbeholdt han ſig, foruden Borg, to andre Gaarde, paa Alftanes, for Fiſkeriets, Sælværenes og Eggværenes Skyld, og veſter ved Akrar, fordi der kom meget Drivtømmer, ſom da fandtes i ſaa ſtor Mængde, at man kunde bygge Huſe og Skibe deraf[2].

Aaret førend Skallagrim ankom, var og hans Broder Thorolfs Ven og Hevner Ketil Høng ankommen til Island, og havde taget et betydeligt Stykke Land i Beſiddelſe, nemlig den hele Strækning mellem den ſtore ſydveſtligt i Landet udrindende Thjorsaa, og den øſtenfor, under Eyjafjeldsjøklen i mange Strømme flydende Markarfljot. Her boſatte han ſig nær ved Trehyrningsaaſen paa Gaarden Hof, hvor han altſaa maa have opført et Tempel, og uddeelte forøvrigt Diſtrikter mellem ſine Venner og Frænder[3]. En af disſe var hans Foſtbroder Baug, der ſenere kom til Island og boſatte ſig med Høngs Samtykke i den ſaakaldte Fljots-Lid, paa Gaarden Lidarende[4]. Endeel Aar ſenere kom ogſaa en anſeet Haalogalænding, ved Navn Sighvat den røde, der havde egtet Rannveig, en Datter af Thorolf Kveldulfsſøns Enke Sigrid i hendes Egteſkab med Eyvind Lambe[5]; ham anviſte Høng Bolig veſtenfor Markarfljot. Øſtenfor denne, ved Foden af

  1. Grim omtales og ofte i Vatnsdølaſaga, men det heder her, at han var en Søn af Ingjald paa Havnø.
  2. Landnáma I. 18, 19. Egils Saga Cap. 27, 28.
  3. Landnáma V. 3.
  4. Landnáma V. 4.
  5. Landnáma V. 3.