Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
348
De tre Hovedrækker.


Ynglinge-Rækken findes, ſom oftere nævnt, i Ynglingaſaga hvor tillige de fleſte Vers af Thjodolfs Ynglingatal anføres. Den opſtilles tillige i Fundinn Noregr, og i Are Frodes, henved Aar 1100 forfattede, Islendingabok, hvor Are ſelv opregner ſin Herkomſt fra Halfdan Hvitbein, og gjennem ham fra Ynglingerne i Uppſala Ares Række indeholder nogle faa Afvigelſer fra den paa Thjodolfs Ynglingatal grundede Ynglingaſagas. Den ſynes ſaaledes, uafhængig af Ynglingatal, at have holdt ſig i den Green af Ætten, til hvilken Are hørte, og ſom ſagdes at nedſtamme fra Halfdans Søn Gudrød, medens den norſke Konge-Æt nedſtammede fra hans anden Søn Eyſtein. Heraf opſtaar Formodningen om, at Slægtrækken allerede var iſtandbragt førend Ætten havde deelt ſig i to Grene, eller i alle Fald tidligere end Thjodolf. Til Ares Række ſlutter ſig en, der opſtilles i en liden norſk Kongekrønike paa Latin, forfattet i det 13de eller 14de Aarhundrede[1].

Skjoldunge-Rækken findes tilligemed Ynglinge-Rækken opſtillet i nogle hiſtoriſke Optegnelſer fra Begyndelſen af det 14de Aarhundrede, der efter al Sandſynlighed bor tillægges Lagmanden Hr. Hauk Erlendsſøn[2]; den opregnes tillige i Fundinn Noregr, og de fleſte af dens Led nævnes lejlighedsviis i Ynglingaſaga.

Haaleyge-Rækken findes, ſom ovenfor nævnt, kun i Thormod Torveſøns Hiſtorie.

Vi ſætte her, for deſto bedre Overſigts Skyld, de tre Rækker indtil Harald Hildetands Tid ved Siden af hinanden, ſaaledes at de Led, der udtrykkeligt ſiges at være ſamtidige, ſaavidt muligt komme jevnſides:

Ynglinger. Skjoldunger. Haaleyger.
Njørd[3]. Skjøld, Odins Søn.
Frey. Fridleif.
Fjølnir. Fredfrode.
Sveigdir. Fridleif. Seming, Odins Søn.
Vanlande. Haavard Handramme. Godhjalt.
Visbur. Frode. Sverdhjalt.
  1. Nemlig den ſaakaldte „Historia Norvegiæ“, udgiven af mig efter et i Skotland fundet Haandſkrift; den er ligeledes benyttet ved det Fants Scriptores r. Svec. Vol. 1 udgivne ſvenſke Kongerækken.
  2. Nemlig det ovenfor S. 211 Note 2 omtalte „Langfedgatal“. En anden Afſkrift deraf efter en ſaakaldt gammel „Ættarboge“ er benyttet af Verelius i hans udg. af Hervararſ. S. 39.
  3. Langfedgatal begynder med Odin, eg ſætter derefter Njørd, uden at kalde ham Odins Søn. Fund. Nor. begynder med Bure, Tydſklands Konge, Fader til Bør, Fader til Odin, Fader til Frey, Fader til Njørd, Fader til Frey, Fader til Fjølnir o. ſ. v. — Are Frode nævner førſt Ingve Tyrkekonge, derpaa Njørd Sviakonge, derpaa Frey, ſaa Fjølnirs han forudſætter at de ere Søn efter Fader.