Side:Det nittende aarhundres kulturkamp i Norge.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


maa man iøvrigt altid ta de reservationer, som nødvendiggjøres af befolkningens forskjellighed i de enkelte dele af landet. Den aabnere, dristigere, mere fritalende østlandske type gir et helt andet indtryk, baade ved kortvarigt og ved længere bekjendtskab, end den tillukkede, forsigtige vestlænding. Og navnlig paa Vestlandet er atter forskjellen mellem de enkelte bygder ofte meget stor I én bygd kan temperamentet være forholdsvis lyst og energisk,i en anden surt, seigt, disponeret for alleslags religiøse sygdomme.

Paa et væsentligt punkt er forskjellen mellem os og svenskerne aldeles afgjørende. Mens svenskerne, som anført, har en udpræget aristokratisk samfundsorden og en deraf bestemt tankegang, er vi ligesaa udprægede demokrater. Under foreningen med Danmark var vi blit et bondefolk, ledet af et ambulerende og derfor mindre farligt bureaukrati. Efter 1814 er forskjellen mellem bondestanden og embedsklassen stedse blit mere og mere udvisket, indtil vi nu har et samfund saa demokratisk, som det vel er tænkeligt, hvis man ikke skal søge til saadanne, der er rene nydannelser. De allerfleste nordmænd har en sterk fornemmelse af, at deres personlige ret er den samme, den tilmaales ikke, som i visse andre lande, kvalitativt. Vi er i egentlig forstand lige for loven.

Den sterke retsfølelse, som er et grundtræk i norsk folkekarakter, er naturligvis herved