Side:Det arvelige kongedömmets betydning.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Forord.


Da jeg efter mine Collegers Opfordring paatog mig at före Ordet ved Universitetets paatænkte Fest i Anledning af Arveprindsens Födsel, var det under den Forudsætning at det skulde blive en i egentlig Forstand akademisk Fest, hvorved jeg forstaaer en saadan, hvori en akademisk Tale ɔ: just ingen egentlig Afhandling, men dog et Foredrag af forherskende videnskabelig, undersögende Natur danner Kjernen. Men da denne oprindelige Plan af Grunde, som her ikke kunne udvikles, maatte opgives og Festen, saa godt det lod sig gjöre, omdannes til etslags Folkefest i större Maalestok: kunde min Tale — overhovedet en Tale af mig, efter min Anskuelse af hvad Festen burde være — ei holdes. At jeg nu udgiver den, skeer vel deels fordi jeg overhoved gjerne vil have sagt, hvad jeg nu engang i den Anledning har udtænkt, deels ogsaa for — idet jeg dog ikke ganske kan negte mig at bidrage min Skjerv til Festen — med det Samme at levere det bedste Beviis for, at jeg havde gyldige Grunde til ikke at gjöre det paa den först paatænkte Maade, Thi uagtet jeg vel ei tör negte, at Forestillingen om, at min Tale ei skulde holdes, har uvilkaarlig havt nogen Indflydelse paa dens endelige Udarbeidelse, saa at den baade