Side:Den norske turistforenings årbog for 1872.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Gamle nyheder.


Redaktionen finder, at det vil være af interesse i årenes löb at söge samlet i turistforeningens årböger det væsentligste af, hvad der tidligere er skrevet af turistliteratur, og som nu findes spredt i tids- og månedsskrifter samt dagblade m. v. Man agter derfor under ovenstående titel hvert år at optrykke en eller flere ældre afhandlinger og gör iår begyndelsen med tvende sådanne, nemlig först en af cand. phil. Prahm paa Kongsberg i Morgenbladet for 1868 leveret beskrivelse af en bestigelse af Galdhöpiggen og dernæst med en beskrivelse af Jotunhejmen af afdöde professor Keilhau.


En bestigelse af Galdhøpiggen

har vel ikke længere den nyhedens interesse, der bragte venner af Norges stolte natur til med undren at lytte til de förste beretninger om en sådan bedrift. Hvert år ved den tid kan man læse eller höre om turister, som have været på Galdhöpiggen. Men for den turist, der — som nedskriveren af disse linjer — har besteget piggen under sjelden sammentrædende heldige omstændigheder, af hvilke den vigtigste naturligvis er klar og ren luft, står det vundne udbytte som noget såre mærkværdigt, ja så overvættes stort og herligt, at han end ikke har kunnet danne sig nogen forestilling derom. Der indtræffer udentvivl oftere — især i törre og varme sommere — enkelte sådanne gunstige dage; men at netop disse have kunnet benyttes af turister, hörer vist til de sjeldne tilfælde.

Jeg anser mig således næsten forpligtet til at forsöge en skildring af en under de gunstigste omstændigheder foretagen bestigelse af Galdhöpiggen, idet jeg derved på den ene side tilsigter at vække lysten hos efterfölgende turister — hvem jeg af